Mere klimavenlig varmeproduktion
Debat Ifølge Ballerup Kommunes klimahandleplan har kommunen tilsluttet sig Region Hovedstadens mål for den strategiske energiplanlægning og den individuelle boligopvarmning om at være fossilfri i 2035. Opvarmning med olie- eller gasfyr skal udfases, og der skal udvikles nye løsningsmuligheder for, hvordan der opvarmes.

Jeg synes, at det er alt for sent at være fossilfri i 2035. Vi i Ballerup kommune bør håndtere denne problemstilling mere effektivt for at skabe bæredygtige alternative løsninger.

Signe Munk, Klima- og energiordfører for SF udtaler sig således i forhold til problemstillingen;

”Vi skal satse massivt på vedvarende energi og begrænse vores CO2-udledning markant. Kul skal ud af energiforsyningen før 2025, olie i faste anlæg før 2030 og naturgas før 2035. Dermed kan vi reducere vores CO2-udledning med 70 pct. i 2030 i forhold til 1990. Og vi kan blive CO2-neutrale fra 2040”.

Der er cirka 7000 parcelhuse med naturgasfyr og cirka 1.030 boliger, der stadig opvarmes ved oliefyr i Ballerup Kommune. Hvis vi eksempelvis erstatter naturgasfyr med varmepumper, vil dette bidrage til en reduktion af CO2 udledningen med 9 procent af den samlede CO2 udledning fra Ballerup Kommune.

Jeg ved, at kommunen herfra kun kan motivere og vejlede om tiltag, som kan bidrage til bæredygtige løsninger for at reducere CO2- udledningen, idet der er tale om private ejendomme. Dog som virksomhed står Ballerup Kommune for 3 procent af den samlede CO2-udledning.

Jeg vil arbejde på, at få Ballerup Kommune til føre relevante kampagner for at opfordre beboere, der bor i hus til at overgå fra olie- og naturgasfyr til en mere klimavenlig opvarmningsform, f.eks. varmepumpe, solvarme og solceller.

Dette ville være en gevinst for både naturen, økonomien og borgerne.

5 kommentarer om “Mere klimavenlig varmeproduktion”

 1. Martin Jensen siger:

  Det lyder meget fint
  Bare det ikke øger importen af bio masse
  Hvordan har man tænk sig at udfase bio massen helt
  Det skal gå stærkt fordi vi er i gang med af afskove store områder i verden .

  Her er lidt at tænke over :

  Fældes et træ og brændes af, bliver al kuldioxid frigivet til atmosfæren igen, og ukontrolleret fældning og afbrænding af skov bidrager herved meget til de klimaændringer, som vi oplever nu, fordi CO2, der har været bundet i træerne i tusinder af år, frigives.

  Afbrænding af skove er den tredjestørste kilde til udledning af drivhusgasser i verden, idet det ifølge Verdensnaturfonden (WWF) står for mellem 15-20 % af hele verdens udledning. Det vil sige, at afbrænding af skove faktisk udleder større mængder drivhusgasser end hele verdens transportsektor gør (ca. 12 %).

 2. Thomas Kruse siger:

  Hvem skal betale ? Jeg har desværre ikke en seddelpresse. Nedtagning af gasfyr og installering af varmepumper kan koste 150.000 kroner. Og kommunens plan for omlægning af kloakker vil koste mig 100.000 kroner. Det er noget, at tænke over.

 3. Martin Jensen siger:

  Måske har staten en seddelpresse de vil låne ud .

 4. Thomas Kruse siger:

  Martin Jensen og SF vil som sædvanlig bruge andre folks penge!

 5. Martin Jensen siger:

  Det handler tildels om hvor energien til varmepumper skal komme fra.
  Hvis politikkerne vil omstille varmeproduktionen må de også komme med
  løsninger . Det er for mig at se en katastrofe at øge importen af bio masse .
  Som det er nu er det mindre miljø belastende at opvarme med gas .
  Vi belaster miljøet meget mere ved at bruge bio masse
  Desværre finder jeg ingen folkevalgte som vil formidle det budskab .
  De er ikke inde i problemstillingerne omkring bio masse og
  i klima debatten bliver emnet slet ikke berørt .

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *