Mangler en cykel- og gangbro i Baltorp-området
Debat I forbindelse med det planlagte byggeri på Baltorpplænen vil jeg gøre opmærksom på en KÆMPE MANGEL. Der er ikke indtegnet en god og tilgængelig vej/bro tværs over S-baneanlægget.

Med alle de nye boliger, der p.t. bygges og er planlagt bygget i Ballerup, må der uvæ-gerligt komme en enorm trafik af folk, der dels skal med S-toget eller skal på ene eller anden side af banen, og det er derfor ikke nok kun at kunne passere gennem banetunel-len.

Der er derfor et stort behov for en gang- og cykelbro over banen til gående, cyklende, folk med el-scotere, kørestole, rollatorer, barnevogne og ikke mindst cykler. Folk der skal til fra biografen, til en aktivitet på det ”nye” Posthus, til en af skolerne på Campus, eller til deres bolig enten på den ene eller anden side af banen. Ikke mindst når Centret er lukket.

Denne bro kan starte der, hvor trappen op til parkeringshuset p.t. er, gå hen over parke-ringshuset, over banen, med en elevator ned på perronen på midten og ende ovre bag Posthuset. Der er plads nok begge steder.

Man har i København kunnet bygge de flotteste cykel- og gangbroer over længere strækninger end den strækning, som S-banen udgør, så må det også kunne gøres her.

Ja, det koster, men når man har råd og giver tilladelse til alle disse kæmpe byggerier, boliger på Cam-pus, nye boliger på dommergrunden, på gamle busholdeplads, den ny ejendom bag Lidl, på Ellebo-grunden, må der også indtænkes tilgængelighed for alle disse nye borgere i Ballerup.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *