Spørgsmål om Sømose-planer
Debat Kære Steen Pedersen.

Som respons på dit svar i artiklen i Ballerup Bladet uge 7 om byggeri i Sømosen.

Der er faktisk noget Ballerup Kommune kan og skal gøre. I skal sikre, at godkendte byggetilladelser er i overensstemmelse med lokalplanen.

Konkret kan du forklare hvordan 83 boliger blev til 95?

Og hvordan harmonerer et bofællesskab på lejebasis med lokalplanens intention om at skabe et Campus for folk med relation til DTU? Tiltrækker dette koncept de borgere som Ballerup Kommune ønsker?

Sidst, men ikke mindst, hvordan forklarer I, at I ved byggetilladelse omgår den klage der er indgivet i forhold den manglende miljøvurdering?

Svar fra Ballerup Kommune:

Kære Anja Broenel.

Det aktuelle byggeri ved DTU er helt i tråd med lokalplanen, som også opererer med familieboliger i den vestlige del af området.

Vi regulerer ikke det præcise antal boliger i lokalplanen, men har i stedet en maksimumgrænse for hvor mange kvadratmeter, der må bebygges. Fra planer bliver besluttet, til planer realiseres, kan der gå tid, og efterspørgsel på, og ønsker til boligstørrelser kan ændres. Derfor kan det være mere robust og fremtidssikret, at operere med kvadratmeter i stedet for et bestemt antal boliger. Og den byggetilladelse vi har givet, er i overensstemmelse med de bestemmelser der er i lokalplanen.

Bofællesskaber er generelt meget efterspurgte i Ballerup Kommune, og vi hilser projektet og de nye beboere velkommen. Det er korrekt, at der er indgivet en klage over kommunens planlægning. Der er ikke opsættende virkning på klagen, hvilket betyder at der ikke skal ventes på at klagen bliver afgjort. Det er således bygherres ret at gå i gang. Det er også bygherres eget ansvar, hvis afgørelsen på klagen har konsekvenser for projektet.

Steen Pedersen, centerchef for By, Erhverv og Miljø, Ballerup Kommune

1 kommentar om “Spørgsmål om Sømose-planer”

  1. Birger Praetorius siger:

    Ballerup kommune er liså magtarrogante som tidligere under Ove e. Dalsgaard da de byggede teknikum og kollegie. Borgerne opfattes som ikke omstillingsparate og gamneldags

Skriv et svar til Birger Praetorius Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *