Idrætshallen i Jonstruplejren
Debat Som det vil være flere af politikerne bekendt, har Måløv bydel i mange år haft problemer med utilstrækkelig halkapacitet. Dette illustreres tydeligt af de målinger af udnyttelsen af hallerne som kommunen har gennemført.

Af dem fremgår det, at hallerne er udnyttet stort set 100 procent i timerne mellem klokken 16:30 og 20 alle ugens fem hverdage. Det betyder, at klubberne ikke har plads til flere børn, og enten må oprette ventelister eller presse flere ind på træningsholdene end der faktisk er plads til. Begge dele er meget utilfredsstillende, da alle klubberne selvfølgelig er interesseret i at tilbyde den bedst mulige træning til flest mulige børn.

Måløv har ikke det samme antal haltimer til rådighed pr. udøver, som Ballerup og Skovlunde bydelene.

Faktisk har Måløv 25 procent færre haltimer end Skovlunde og 40 procent færre end Ballerup pr. udøver.

Desværre er det vanskeligt at udligne forskellen ved at sende udøvere fra Måløv til Ballerup, da det primært drejer sig om børn. Hvis de skal træne i haller i Ballerup, kræver det, at de transporteres eller følges af forældre, hvilket er umuligt for mange og vil medføre et stort medlemsfrafald.

Så der er ingen tvivl om, at der er behov for en ekstra hal i Måløv-området.

Der har i lang tid været fokus på hallen i Jonstruplejren, som ville afhjælpe en god del af problemet, hvis den blev til rådighed for foreningslivet. Men af mange forskellige grunde, har dette indtil videre ikke kunne lade sig gøre. Lige nu afventes en plan for hele Jonstruplejren, hvor den seneste netop er blevet forkastet. I øvrigt anvendes lejren pt. af Region Hovedstaden til forskellige Covid-19 aktiviteter.

På trods af, at der ikke her og nu kan opnås en varig aftale om anvendelsen af hallen i Jonstruplejren, vil idrætsklubberne i Måløvområdet opfordre kommunen til at undersøge muligheden for at leje hallen fra starten af sæson 2021/2022 – dvs. fra midten af august. På det tidspunkt må det antages, at aktiviteterne
til covid-19 bekæmpelses samt restriktionerne vil være væsentlig nedtonet.

Kommunen har tidligere undersøgt muligheden for at idrætsforeningerne kunne benytte hallen, men dels har fokus i for høj grad været på at købe hallen, og dels har Covid-19 skabt en uforudsigelig og vanskelig situation. Men hvis fokus ændres fra køb til leje sammenholdt med at Covid-19 situationen synes at have fået en positiv drejning på grund af vaccinationerne, kunne der være mulighed for idrætslivet i Måløv-området kunne få glæde af en hal, som ellers ville stå tom.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *