Forfra – men hvorfra?
Debat Ballerup Bladet bringer nyheden om, at planen for Jonstruplejren starter forfra. Når man bor i området, er det en nyhed man bliver glad for.

Men den videre læsning viser, at en ny start kræver afklaring af hvor vi skal starte fra. Et ”vi”, der som minimum bør omfatte områdets beboere, kommunen og ejeren af Jonstruplejren.

Jeg er ikke blind for, at ejeren af en byggegrund ikke deler mange lokales perspektiv. Hvis man er et stort ejendomsselskab (Freja Ejendomme), så må man naturligt ønske en profitoptimering af ens investering. En optimering, der skabes gennem indtjening af solgte boliger. Jo større byggegrund man kan bygge på, jo flere boliger man kan bygge, jo højere indtjening. Men lokalperspektivet er et andet. Lokalområdet er stærkt engageret i at skabe fokus på udfordringer og påvirkning ved øget boligmasse, mangelfuld logistisk løsning og oversete naturhensyn for blot at nævne nogle områder.

Men når vi skal starte forfra – vi skal være enige om hvorfra! Når Freja ifølge artiklen skal ”ryste posen” og finde en holdbar løsning, er deres afsæt stadigvæk, at der er 75.000 kvadratmeter til rådighed til bebyggelse. Men Freja ved og kommunen ved, at vi ikke kan starte herfra. Ballerup Kommune har i den seneste høring modtaget veldokumenteret kritik af beregningerne af områdets potentielle byggeareal, der dokumenterer, at grundlaget som Freja tager udgangspunkt i er fejlbehæftet. Kommunen må sikre sig, at Freja ikke spilder deres tid (og penge) på gentænkningen af en ny helhedsplan, på et fejlagtigt grundlag. En plan der igen vil blive forkastet i høringsprocessen af en ny lokalplan. Fordi lokalplaner og overholdelse af reglerne for udvikling, høring og vedtagelse er en kommunal opgave, som folkevalgte politikere skal tage ansvar for. Jeg håber at Byrådet i Ballerup træder aktivt ind i dette når vi starter forfra – og vi er enige om hvorfra!

Det må også være i Frejas interesse at finde et fælles udgangspunkt. Et godt startsted vil være et valideret og entydigt regnestykke af totalarealet, der medtager de lovmæssige, naturbeskyttende og miljømæssige hensyn der skal tages. I de udregninger kommunen har modtaget i den tidligere høring, er totalarealet beregnet til 23.000 kvadratmeter! Med en forskel på 52.000 kvadratmeter, er der god plads til at finde ud af hvorfra vi starter!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *