Svar om psykiatripolitik
Debat Kære Taner Genc.

Ballerup psykiatripolitik er HELT ny og up-to-date. Den er udarbejdet i et godt og tæt samarbejde med kommunens helt nye psykiatriråd, hvor der blandt andet sidder brugere af vores socialpsykiatri, samt pårørende og repræsentanter for boligbevægelsen m.fl.

Psykiatrirådet er det første kommunale psykiatriråd i Danmark, hvilket vi er stolte af og flere kommuner er på vej til at kopiere vores måde at arbejde med psykiatri på.

Med hensyn til samling af tilbuddene havde social- og sundhedsudvalget bestemt mange overvejelser, herunder også nogle bekymringer om hvordan det kan fungere for brugerne.

Derfor tog vi et møde med repræsentanter for brugerne de to steder. Det gjorde vi for at sikre os, at sammenlægningen på én adresse kunne lade sig gøre og samtidig ville give mange flere gode aktiviteter og tilbud til brugerne af vores to tilbud.

Dette møde overbeviste os om, at det var en mulighed, som skulle afprøves.

Der er mange mennesker med dobbelt diagnoser – altså både en psykisk lidelse og et misbrug i form af hash, piller eller alkohol. Derfor er det vigtigt, at de får den rigtige behandling i Regionens behandlingspsykiatri – og både parallelt og efterfølgende støttes af vores ansatte i socialpsykiatrien, som har en faglig viden om diagnoser, gruppeforløb m.m.

Det er vigtigt for den enkelte at udgå genindlæggelser på hospitaler m.m.

Vi aftalte på det omtalte møde, at det skal evalueres hvordan det er gået med – og efter sammenlægningen, efter det første år.

Dette skulle vi have gjort nu, men desværre kom corona ind i vores alles tilværelser og meget er ændret det sidste års tid for os alle. Det har ikke være muligt at evaluere på brugen af det nye værested, fordi mange ikke har haft lyst til og mulighed for at være sociale og vores støtte har været mere individuelt tilrettelagt med blandt andet virtuelle besøg.

Men social- og sundhedsudvalget holder fast i, at sammenlægningen skal evalueres og det skal ske ved et fysisk møde med brugerne, så vi har mulighed for den direkte dialog. Derfor er mødet udsat til august måned, hvor vi ser frem til at høre om erfaringerne og forventer at kunne få lavet en god og brugbar evaluering.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *