Kommunen vil klare vedligeholdelsen selv
Grantofteskolen-02-copy-3.jpg
Teknik- og miljøudvalget har besluttet, at Ballerup Kommune i 2021 skal prøve selv at stå for vedligeholdelsen af skolernes udearealer, som eksempelvis Baltorpskolen afdeling Grantoften. Foto: Arkivfoto
Opgaver Når kontrakten med HedeDanmark endeligt ophører til marts, vil Ballerup tage en del af vedligeholdelsesopgaverne hjem i det kommende år. Målet på sigt er, at klare det hele selv.

Igennem en årrække har Ballerup Kommune udliciteret en række vedligeholdelses- og renholdningsopgaver.

Senest har man haft en aftale med HedeDanmark, men de er blevet opsagt med virkning fra 1. marts i år og derfor skal man nu finde nye måder at holde kommunen ren på.

Som et led i den udvikling vil Ballerup tage en god del af den kommunale vedligeholdelse hjem og dermed selv sørge for den.

Det betyder, at kommunen selv i 2021 som et prøveår, vil stå for vedligeholdelsen og rengøring af skoler og institutioners udearealer samt gadefejning på cykelstier, fortove og p-pladser. Her vil man bruge det kommunale materiel, så det ikke bare står ubrugt hen.

”Vi har i mange år haft tingene i udbud, men jeg er stor fortaler for, at vi selv gør tingene, i den udstrækning det kan lad sig gøre. Jeg synes bestemt, at der er større tilfredshed ved at vi selv gør det. Erfaringen siger mig, at tingene bliver gjort bedre, når det er Ballerup Kommune der selv gør det, end når det er eksterne firmaer, der ikke har noget tilhørsforhold til kommunen, der gør det,” siger Hella Tiedemann (A), formand for teknik- og miljøudvalget, hvor er flertal altså har godkendt beslutningen.

Nye veje

Der er dog stadig en række opgaver, man ikke kan tage hjem i henhold til udbudsloven og derfor vil kommunen gå en ny vej og lede efter andre og mindre, eksterne leverandører til en række kommunale vedligeholdelsesopgaver i stedet for at samarbejde med en stor entreprenør om en stor samlet opgave.

Det er eksempelvis opgaver i parker og mindre haveanlæg, veje og større naturområder.

”Vi håber, at vi så kan få udført de opgaver ordentligt, som vi ikke kan gøre selv, hvis vi bruger mindre leverandører.

Det kan godt være, at det bliver lidt dyrere, men så får vi løst opgaven. Men på længere sigt så jeg gerne, at vi fik alle kommunale vedligeholdelsesopgaver samlet på kommunale hænder,” siger Hella Tiedemann.

Eksternt bliver dyrt

Ifølge Ballerup kommunes strategipapir om sagen er det prismæssigt principielt langt at foretrække, at bruge en samlet storleverandør. Men konkurrencen på det ’grønne marked’ er så hård, at mange firmaer afgiver så lave bud, at deres tilbud kun kan hænge sammen, hvis der slækkes på kvaliteten og derfor koster det kommunen meget i ekstra tilsyn, klager, juridisk behandling og den slags.

Derfor vil man altså nu, i første omgang bruge mindre og måske lokale virksomheder til opgaverne og altså på længere sigt måske helt klare det selv.

”Vi kunne også godt forestille os et tværkommunalt samarbejde, hvor nabokommunerne benytter hinandens materiel, så vi hjælper hinanden og på den måde også får brugt vores maskiner optimalt,” siger Hella Tiedemann.

Bedst og billigst

Venstres medlem af teknik- og miljøudvalget, Jacob Wøhler Jørgensen, kunne dog ikke stemme for beslutningen.

”For mig handler det ikke om, at det skal være kommunalt eller privat. Det handler om at finde den bedste og billigste løsning. Vi så gerne, at man undersøgte alle muligheder også i 2021, men flertallet ville altså hjemtage en del af opgaverne i indeværende år og først undersøge nye muligheder i 2022. Vi så jo helst, at vi bruger pengene mest hensigtsmæssigt også i dette år. Så vi synes, det er en forkert måde at bruge skatteborgernes penge på og derfor er vi imod,” siger Jacob Wøhler Jørgensen, som er overrasket over meldingen om, at udvalgsformanden helst så al vedligeholdelse på kommunale hænder.

”Det kommer bag på mig for det er ikke det indtryk jeg har fået. Jeg har klart fået det indtryk, at man
vil undersøge alle muligheder i 2022, så vi bruger ressourcerne bedst muligt,”
siger Jacob Wøhler Jørgensen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *