Jonstrup-plan burde skrottes
Debat Lokalpolitikerne vil nu genoverveje Jonstrup ”Skovby” planen.

Ifølge Ballerup bladet (uge 49) er det især antallet af boliger, trafikken og byggehøjden, der skal revurderes.

”Tilpasses naturen, grønnere aftale og i samspil med naturen” nævnes også i et nogle bisætninger. Energirigtigt byggeri, genbrug af eksisterende bygninger samt undersøgelse af eventuelle muligheder for genbrug af byggematerialer lader ikke til at have prioritet.

Hele planen er et halvdårligt forsøg på at sætte sig mellem to stole – ”SkovBy?!”.

I praksis vil der blive tale om enten by eller skov. Pilen peger nok på det første, da Freja Ejendomme på deres hjemmeside ’Om Freja ejendomme’ beskriver sig selv således: ”Freja erhverver ejendomme fra staten og regionerne ud fra en målsætning om at videresælge med størst mulig avance2.

Det kan ikke lade sig gøre at kombinere bopæl for mange mennesker med bevaringsværdig natur. Hvis et større antal mennesker skal bo på og benytte det omkringliggende areal i store dele af deres tid, vil det ikke tage lang tid at få udryddet de fire arter (både dyr og planter), der ifølge Naturstyrelsen.dk i dag findes i området – og måske yderligere nogle ekstra arter også.

Desuden gælder ifølge det oprindelige forslag, at ”Udviklingen af området vil ske over lang tid”.
Dette vil medføre, at området vil have karakter af byggeplads gennem en længere årrække. Alene dette, skal nok skræmme nogle at områdets oprindelige ”beboere” væk.

Siden 1952 har Jonstrup Lejren været militært område. Det er lykkedes miltæret at passe godt på området og bevare den unikke natur. Ja, måske har naturen endda udviklet sig, da den for det meste har fået lov til at være i fred.

Derfor kunne en mulig fremtidig anvendelse af området være undervisning, forskning, håndværk, lettere industri eller andet med et aktivitetsniveau svarende til områdets hidtidige anvendelse. Dette ville betyde daglig aktivitet i og nær bygningerne, mens resten af området ville få lov at være i fred. Adgangen til området skulle stadig begrænses. En sådan løsning ville give naturen en fair chance.

Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet er for nyligt blevet enige om en natur- og biodiversitetspakke, der afsætter 888 millioner kroner til 13 naturnationalparker og endnu mere urørt skov.

I tråd med ovenstående burde Ballerup Kommune overveje at bidrage til bevaring af biodiversiteten ved i videst muligt omfang at bevare området som urørt skov. Dette ville sætte handling bag Ballerups 2029 vision om at blive ”En grøn by i balance”. Hvem er det, der tjener på det? Det er naturen, den grønne omstilling og i sidste ende os selv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *