Voldsom stigning i antal boliger i Jonstruplejren
Debat I 2019 udgav Ballerup kommune en befolkningsprognose, hvoraf det fremgår, at der i årene fra 2022 til 2030 skal opføres 150 boliger i Jonstruplejren som villaer og lavt tæt byggeri.

Det er siden ændret i Frejas Helhedsplan til 755 boliger blandt andet med etagebyggeri i op til fem etager.

Den 25. november fremgik det i Ballerup Bladet, at kommunens økonomiudvalg på sit møde den 24. november sendte Frejas helhedsplan for Jonstruplejren tilbage til Teknik- og Miljøudvalget.

Planen omfattede opførsel af 755 boliger i op til fem etager. Det gav anledning til adskillige ”hvæserbreve”, hvori frustrerede borgere pegede på de mange problemer, som et byggeri i den størrelsesorden ville føre med sig.

Formanden for teknik- og miljøudvalgtet, Hella Hardø Tiedemann sagde til Ballerup Bladet: ¨Vi kan ikke godkende helhedsplanen, som den ligger nu. Vi mangler indsigt i planen. Der er lagt op til rigtig mange boliger og meget trafik.

Vi er nødt til at genoverveje det”.

Planen var ellers godkendt i teknik- og miljøudvalget den 3. november.

Beboerne omkring Jonstruplejren hilser Økonomiudvalgets disponering og Hella Tiedemanns udtalelser velkommen.

Der er ikke noget at sige til, at økonomiudvalget valgte at returnere planen til teknik- og miljøudvalget, for i 2019 udgav Ballerup kommune en Befolkningsprognose til brug for økonomiudvalget. Prognosen omhandler perioden fra 2019 til 2032 med fokus på perioden indtil 2025.

I prognosen indgår blandt andet antallet af nye boliger i kommunens nye boligområder, herunder i Jonstruplejren.

I Jonstruplejren kalkulerer kommunen med, at der skal opføres i alt 150 nye boliger i perioden fra 2022 til 2030. Boligerne fordeler sig på parcelhuse og tæt bebyggelse i forskellige størrelser fra små til store boliger.

Der er unægtelig et kvantespring fra 150 lave boliger i befolkningsprognosen til 755 boliger i fem etagers høje i Frejas helhedsplan året efter. Det er en stigning i runde tal på 500 procent i antallet af boliger.

Man spørger sig selv, hvordan et afbalanceret og fornuftsbaseret antal boliger på 150 kan udvikle sig så eksplosivt til et fantastisk og overestimeret antal på 755 boliger, herunder i form af ”højhuse” på fem etager.

Hvad er det lige, der foregår?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *