Svar om Arne-pensionen
Debat Johnny Andersen efterlyser mere fakta om Arne-pensionen. Det kan jeg sagtens forstå. Det er en interessant størrelse. Og jeg vil meget gerne give flere fakta om sagen.

Først vil jeg slå fast, at jeg naturligvis ikke påstår, at et folketingsmedlem taler usandt. Jeg skrev i mit oprindelige indlæg, at Kasper Sand Kjærs indlæg ikke havde alle aspekter med omkring beskrivelsen af Arne-pensionen. Derfor er det godt, at der er mulighed for her at uddybe.

Jeg ved ikke, hvor du har fra, at man kan gå på dagpenge, barsel samt deltidsarbejde i 22 år og være berettiget til Arne-pension. Jeg nævnte blot i mit indlæg, at man kunne være på en af disse ordninger i perioder af sit arbejdsliv – jeg nævnte ikke præcist antal år.

Baggrunden for dette er, at der i aftalen om Arne-pension er taget højde for ligestilling. Man ønsker med aftalen at sikre, at også kvinder kan få tildelt pensionen, selvom det er kvinder, der tager længst barselsorlov og oftest går på deltid, når f.eks. børnene er små. Derfor er det aftalt, at også perioder med barsel, dagpenge og deltidsarbejde tæller med i ancienniteten ved optjeningen til Arne-pensionen.

Det fremgår blandt andet således af aftalen:

– Tid på arbejdsmarkedet opgøres som perioder i beskæftigelse (herunder støttet beskæftigelse og beskæftigelse med løntilskud), på dagpenge, sygedagpenge, barselsdagpenge, ledighedsydelse og praktik/skolepraktik.

– Lønmodtagerbeskæftigelse deltidskorrigeres fra 18 år, så deltid ned til 18 timer om ugen sidestilles med fuld tid.

Hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at få dagpenge og barsel har ikke meget med sagen at gøre, bortset fra at hovedparten af dem, som får tildelt seniorpension kommer fra andre offentlige ydelser (eksempelvis sygedagpenge). Så her kan seniorpensionen sikre, at syge borgeres måske langvarige tilknytning til Jobcentret bliver afklaret og de dermed kommer ud af Jobcenter-møllen. Noget som Arne-pensionen ikke tager højde for, da perioder uden for arbejdsmarkedet ikke tæller med i ancienniteten ved optjeningen til denne.

Jeg er slutteligt helt enig med Johnny Andersen i, at den lave ydelse for Arne-pensionister ikke er attraktiv, men det er nu en gang den ydelse, som man har valgt at tildele denne gruppe.

Så også her er seniorpensionen mere gunstig, idet ydelsen til en seniorpensionist udgør 19.092 kroner pr. måned.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *