Nu ruller fremtiden ind i Lautrup
Lautrupplaner-kopi.jpg
Når Lautruppark-området skal udvikles de kommende år, bliver der lagt vægt på en lang række ting som boliger, caféliv og et attraktiv og bæredygtigt miljø samt gode kollektive trafikforbindelser. Foto: Illustration: COBE.
Fremtidsplaner Fremtidens Lautrup-område skal være mere end store domiciler og fyldte parkeringsplader. En netop vedtaget visionsplan afslører plads til cafeer, boliger og bæredygtige løsninger.

Virksomhederne i Lautrupparken har længe efterspurgt mere liv efter arbejdstid.

De har efterspurgt steder at hænge ud for medarbejderne, så det er muligt at netværke mere uformelt både internt, men også på tværs af virksomhederne. Nu blæser nye vinde, fordi en visionsplan for området netop er blevet vedtaget. Den indeholder blandt andet planer om at skabe mødesteder med caféer, bygge boliger i området, få mere biodiversitet, fornyet fokus på førerløs teknologi i form af nye bustyper, samkørsel og cykelstier.

”Lautrupparken har altid været kendt for at huse fremtidens erhverv. Vi har mange af Danmarks førende IT-, finans- og forsikringsvirksomheder liggende, og den position ønsker vi at fastholde. Det kræver, at vi lytter til virksomhedernes behov og ønsker. Og de fortæller os, at Lautrup gerne må få mere liv, hvis de skal kunne tiltrække fremtidige medarbejdere. Så det gør vi noget ved nu”, siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Nye krav

Ballerup Kommune har involveret grundejere, politikere og virksomheder i arbejdet med visionen.

Der er blandt andet afholdt en fokusgruppe med 20 unge medarbejdere fra forskellige virksomheder i Lautrup. De skulle give kommunen viden om deres ønsker til fremtidens erhvervsområde.

Her stod det klart, at både natur og caféliv har stor værdi. Derudover spiller klimadagsordenen en vigtig rolle for flere af dem. For eksempel ønsker de endnu bedre offentlige transportløsninger som eksempelvis førerløse busser, der vil skulle køre mellem Malmparken Station og op igennem Lautrupområdet. På langt sigt skal ruten gå fra Ishøj til Lyngby for at skabe et supplement til Letbanen.

”Studerende og unge tiltrækkes af et levende og fleksibelt miljø. Åbne mødesteder, gode indkøbsmuligheder og attraktiv offentlig transport – det skal der til for at tiltrække unge,” siger Asta Trøjgaard Thorgersen, koordinator i Polyteknisk Forening på DTU.

Politisk opbakning

De ønsker er nu blevet hørt, for visionen for fremtidens Lautrup er netop vedtaget efter at have været igennem både teknik- og miljøudvalget samt erhvervs- og beskæftigelsesudvalget.

Politikerne har lagt vægt på, at der bygges videre på områdets nuværende styrke med innovative, teknologistærke virksomheder.

Samtidig peger visionen frem mod klimavenlige mobilitetsløsninger og bæredygtige bygninger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *