Fremtidens attraktive kollektive trafik
Debat Trafik er en af de helt store udfordringer for den grønne omstilling, vi skal reducere klimabelastningen markant, hvis det skal lykkes at opfylde vores andel af Parisaftalens- og ikke mindst de danske 2030-mål.

I Ballerup Kommune tager vi transportudfordringen seriøst, og derfor er vi på tværs af alle partier i gang med at lave et projekt sammen med Movia, hvor vi tester førerløse busser – et BRTprojekt. Projektet sker i Lautrup, et erhvervsområde, hvor der arbejder cirka 20.000 mennesker.

BRT-projektet er EU-finansieret, med det mundrette navn, Shared automation Operating models for Worldwide adoption (SHOW) der skal teste førerløse busser i Lautrup og ti andre teststeder.

BRT i Lautrup har fået tildelt i alt 5.510.000 kroner heraf er 642.000 kroner til infrastruktur i form af signalanlæg og støtte til den tid, medarbejderne bruger på indsatsen.

På baggrund af interviews med virksomheder i Lautrup er der udarbejdet forslag til ruteføringer af BRT-busserne. Og jeg er rigtig glad for at projektet kan få et højt ambitionsniveau. På kommunalbestyrelsesmødet i december har vi netop fået den positive orientering om at der skal afprøves busser i to størrelser. Busserne skal køre i blandet trafik og uden en steward ombord.

Jeg ser virkelig frem til de kommende år, hvor det vil vise sig om vi i Ballerup kan bidrage til at gøre kollektiv trafik og i særdeleshed kombinationstrafik til at attraktivt transport valg. Vi har nemlig behov for en langt mere attraktiv kollektiv trafik med langt flere typer af transport tilbud hvis det skal lykkes at få flere til at erstatte bilturen med, bus, metro, tog og cykel.

Det håber jeg virkelig vores BRT-projekt i Ballerup kan bidrage med.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *