Ældre skal kende deres hjælpere
Debat Anvendelse af deltidsansættelse og vikarpersonale fra vikarbureauer er særdeles høj i mange plejecentre i landets kommuner, herunder Ballerup Kommune.

Ifølge Mette Vaaben Mortensen, direktør i Ballerup Kommune, viser en undersøgelse fra social- og indenrigsministeriet, at 72 procent af medarbejdere i plejecentrene og den kommunale hjemmepleje er deltidsansatte.

Jeg mener, at dette kan være med til at skabe utryghed og utilfredshed hos de borgere, der modtager hjælp. For det må nødvendigvis betyde, at de igen og igen får hjælp af nye personer.

Det er meget vigtigt, at de ældre kender deres hjælpere, og at der er kontinuitet i den hjælp de modtager. Derfor vil jeg opfordre til, at kommunen i langt højere grad benytter sig af faste teams og faste kommunale vikarer i forhold til den enkelte modtager af hjælp. Det vil give højere kvalitet og mere værdighed i ældreplejen.

Pia Olsen Dyhr, formand for SF udtaler sig således i forhold til. problemstillingen;

”Vi kan ikke leve med de her uhyrlige eksempler på, hvordan vores ældre lever. Der er brug for færre tjeklister og mindre tidstyranni. Til gengæld skal de ældre have plejere, som kender dem og ved, hvordan de giver den enkelte ældre livskvalitet i hverdagen.

Jeg synes min partiformand rammer helt præcist i sin kritik. Kravet om plejere, som kender de ældre, er vigtigt. Det vil faste teams og faste vikarer tjene til at indfri.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *