Sundhed for alle i de kommende år
Debat Som socialdemokrat og formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ballerup kommune, er jeg glad for, at vi har besluttet, at vi skal have en ny Sundhedspolitik.

Vores nuværende Sundhedspolitik er fra 2007 og de allerfleste af indsatserne er nu effektueret. Derfor skal vi sætte nye mål for sundhedsindsatsen i Ballerup kommune – og vi skal have de sidste med på den sunde og gerne grønne bølge.

Social- og sundhedsudvalget har allerede valgt tre pejlemærker: a) mere bevægelse b) bedre mental sundhed og c) lighed i sundhed.

I den nye sundhedspolitik skal vi intensivere forebyggelsesarbejdet og implementere de indsatser, som der er evidens for virker her i landet.

Det er vigtigt for os, at vi sætter mere ind på, at samarbejde med andre omkring sundhedsopgaverne. Vi tror på, at samarbejde med andre aktører skal styrkes, samt at det er vejen til, at vi når ud til flest mulige borgere.

Nogle af pejlemærkerne for ’Sundhed for alle’ kan handle om at:
– forebygge rygestart, samt brug af andre tobaksprodukter, blandt børn og unge.
– mere rammesat fysisk aktivitet og bevægelse i skole og dagtilbud. Bevægelse og aktivitet skal tænkes naturligt ind i børn og unges dagligdag.
– fremme mental sundhed i skoler og på ungdomsuddannelser, samt forebygge ensomhed blandt børn, unge og voksne.
– understøtte muligheder for fysisk aktivitet, i indretningen af kommunens bygninger og byrum, samt sikre at man kan vælge aktiv transport – fra ét sted til ét andet.

Endelig ved vi, at social samvær og fællesskaber, med andre mennesker er livgivende og livsforlængende. Derfor ønsker vi også at understøtte muligheder for gode mødesteder i vores byrum og boligområder.

I den kommende sundhedspolitik ønsker vi tydelige målbare effekter og derfor skal indsatserne gerne være afprøvet nationalt og vist resultater. De skal være velbeskrevet og dokumenteret af sundhedsmyndighederne.

Social- og sundhedsudvalget har allerede besluttet, at inddrage andre relevante fagudvalg, råd og nævn – således at vi får en ny og fremadskuende sundhedspolitik, som kan række frem mod 2029.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *