Forøget trafik i Jonstrup og omegn
Debat Jonstruplejren op til Harreskoven skal laves om til et nyt og markant boligområde.

I en såkaldt Helhedsplan er der lagt nævnt op til 750 nye boliger her op af skoven i et område, hvor der allerede i dag er daglige bilkøer. Sammen med helhedsplanen er der udarbejdet en Vej- og trafikanalyse, som ikke er rar læsning.

Ifølge analysen forventes det, at trafikken vil stige markant, faktisk med næsten det tredobbelte. Trafikken vil stige med op til 4500 bilister pr. døgn! Herudover er der i dette regnestykke ikke taget højde for besøgende, hentning og aflevering af varer, legeaftaler osv.

Rapporten er godt nok kun et udkast, men som almindelig borger ser det ud til, at fremtiden for alle trafikanter, både fodgængere, cykellister samt biler vil blive langt mere utryg. Og det i et område, hvor trafik-trykket allerede er betydeligt.

Der er udarbejdet seks forskellige trafikscenarier, som egentlig går fra slemt til værre. Ingen af forslagene løser grundlæggende afviklingen af så meget trafik, som en ny bebyggelsesprocent af denne størrelse vil betyde. Flere trafiklys og vejbump vil nok øge sikkerheden for afvikling af SÅ meget trafik. Trafiklys og flere vejbump fjerner dog ikke den grundlæggende udfordring, at så mange trafik-skabende boliger ikke bør presses ned på så lille et område.

Det vil med andre ord medføre gener for alle, som befinder sig i trafikken eller i områderne omkring. Hertil kommer, at hastigheden, som i dag udgør et stort problem, ikke ser ud til at blive sænket væsentligt, ud over i de kødannelser, som vil opstå. Det vil også afstedkomme kraftig støjstigning for alle i Jonstrup-området. Støjgenerne vil ligeledes være afhængig af, hvilket trafikscenarie som vælges, men uafhængig af valget, så vil støjreducerende foranstaltninger være påkrævet.

Uafhængig af de 6 trafikscenarier er der foreslået cykelbane i begge sider af vejen, hvilket indebærer ekspropriering af nogle forhaver på strækninger på Jonstrupvej. Det fordyrer sikkert projektet, men er helt nødvendigt, selv når vi forhåbentligt ender med færre boliger end foreslået.

Rapporten er udarbejdet kun med hensyn til egne veje i Ballerup Kommune helt tæt på Jonstruplejren, men for mig bosiddende i nærområdet, så tænker jeg også på betydningen for afviklingen af trafikken ned mod nord mod Værløse fra Jonstrup og – mod syd – Frederikssundsvejen vil blive yderligere presset end den allerede er det i dag.

Derfor har jeg et direkte spørgsmål til Ballerup Kommune?

Er infrastrukturen overhovedet klar til denne enorme merbelastning på det trafikale område, eller skulle kommunen se på alternative løsninger? Løsninger der ikke kun forsøger at ’redde’ en håbløs tilstand i stedet for et mere realistisk antal boliger i det naturskønne område, som Jonstruplejren ligger i.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *