Flere børn kræver flere ledere
Debat Hvor er det ærgerligt at læse Stine Rahbek Pedersens læserbrev i sidste uges Ballerup Blad om flere ledere i dagtilbud.

Jeg tror ikke, at Stine R.P. bevidst vil vildlede borgeren om tingenes sammenhæng, men ikke desto mindre er det meget betænkeligt, at få det til at se ud som om at flere ledere betyder færre pædagoger. Det er lige modsat. Der kommer flere ledere, fordi der er kommet (mange) flere børn og pædagoger til.

Der fødes mange børn og flytter mange småbørn til Ballerup Kommune i disse år – og for hvert nyt barn tilfører vi budgetterne det samme beløb som de nuværende børn koster – både udgiften til pædagoger, som udgør det største andel af beløbet, og desuden også den mindre andel med udgiften til ledelse. Så altså: flere børn = flere pædagoger = flere ledere.

Når udgiften til ledelse følger udgiften til pædagoger, så er det fordi vi ved fra forskningen i dagtilbud, at ledelse er med til øge kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Arbejdet med som pædagog at understøtte det enkelte barn og den samlede børnegruppes udvikling er en kompleks opgave.

Derfor er der brug for ledelse, der i samarbejde med pædagoger og forældre kan støtte netop dette arbejde. Også i forhold til børn og familier med vanskeligheder er det helt afgørende med ledelse – ikke mindst for at sikre et godt samarbejdet med PPR og Børne- og ungerådgivningen.

I Ballerup Kommune har vi netop satset på at styrke den pædagogiske ledelse tæt på børn, medarbejdere og forældre. At Stine Rahbek Pedersen sætter lighedstegn mellem ledelse og kontorledelse kan kun stå for hendes egen regning og er ikke i overensstemmelse med et nutidigt syn på ledelse.

For at skære det ud i pap: når der kommer flere børn til Ballerup, øger vi budgetterne tilsvarende med ekstra tid til pædagoger og til ledere. Det er på ingen måde sådan, at der kommer færre pædagoger, når der bliver ansat en ny leder. Sammenhængen er, at flere børn og flere pædagoger også har brug for mere ledelsestid.

1 kommentar om “Flere børn kræver flere ledere”

 1. Michael Egelund siger:

  Hvor er det ærgerligt st læse Peter Als påstand om, at flere ledere ikke betyder færre pædagoger i et svar til Stine Rabek Petersen

  BUPL har anbefalet en minimumsnormering på 1 pædagog til 3 vuggestuebørn og 1 til 6 børnehavebørn. Folketinget har besluttet at kommunerne skal have minimumsnormeringer senest i 2025 og der forhandles i disse dage om, i hvilken hast og hvordan minimumsnormeringen skal gælde i kommunerne.

  Politikerne i Ballerup kommune har ved flere lejligheder fortalt, at de stort set lever op til minimumsnormeringerne.
  Og det gør de formentlig også, men så er det fordi kommunen tæller lederne med. Og det er lige netop denne sags kerne. For jo flere ledere jo bedre normering – på papiret – men ikke hos Radiserne, Brumbasserne eller Grøn stue, hvor børnene spejder efter nærvær fra en pædagog. Og det vil de fortsat gøre for lederne indgår ikke i normeringen og basis arbejdet med børnene
  Jeg synes i øvrigt at tonen i indlægget er arrogant, hvilket i sig selv er uklædeligt, men her taler vi alså om, at en politisk kollega i kommunalbestyrelsen mistænkeliggøres, når det ret beset er børnenes forhold, der er på spil.

  Så kom igen, accepter, diskuter og forstå kritik, fra en der rent faktisk har sat sig ind i livet for børn og voksne hos Radiserne, Brumbasserne og Grøn stue

  Bedste hilsen

  Michael Egelund
  Fhv. formand BUPL Storlkøbenhavn

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *