Tilgængelighed for alle
Debat Ombygningen af det tidligere posthus i centrum af Ballerup, er så småt i gang.

Det bliver så godt og spændende at få et nyt og dynamisk hus midt i byen. Et hus som kan rumme mange forskellige aktiviteter og mange forskellige mennesker. Derfor skal huset også være – tilgængeligt for alle.

Vi er netop blevet opmærksomme på, at der i højere grad – end først antaget – er behov for, at opgradere tilgængelighedsforholdene. Det er vigtig både for at gangbesværede og borger med handicap – også kan få glæde af det nye hus.

Ballerup kommune har – sammen med medlemmer fra tilgængeligheds-følgegruppen – foretaget en gennemgang af behov og mulighederne.

Derfor skal der opføres rampe ved indgangspartiet, samt en rampe i forbindelse med den udvendige elevator, på gavlen af bygningen.

Desuden er der konstateret behov for mobile trapper i to af vores svømmebade. Det handler om svømmebassinet i Sundhedshuset og svømmebassinet på Baltorpskolen afdeling Rugvænget.

Disse mobile trapper, ved jeg at brugerne har et stort ønske om. De vil bevirke, at der er tilgængelighed for vores fritidsbruger, som har fysiske begrænsninger og vores ældre.

Vores byrum skal være for alle vores borgere. Derfor opfordre vi også vores butikker, erhvervsliv, behandlere m.fl. til, at tænke tilgængeligheden ind i deres bygninger og lokaler m.m.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *