’Hvorfor gøre det mere kompliceret end det er?’
Borgerraadgiver-Palle-04-42-20.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nina Palle er borgernes ombudsmand og hjælper med at få den rette hjælp og sikre at sagen er retfærdigt behandlet. Hun er optaget af mennesker og oprigtigt nysgerrig. Foto: Kaj Bonne
Rådgivning Mød Nina Palle, der er borgerrådgiver i Ballerup Kommune. Det vigtigste for borgerne er at blive set, hørt og forstået, siger den 62-årige jurist.

Hun var kun ti år, da hun besluttede sig for at blive advokat.

Nina Palle, 62 år, så som barn tv-serier om forsvarsadvokater. Sådan en ville hun også være. Jura blev da også hendes studievalg, men allerede et år inde i uddannelsen på Københavns Universitet indså hun, at hun ikke ville kunne fungere som forsvarsadvokat. Der var trods alt grænser for hvilke uhyrligheder man kunne forsvare. I stedet fik hun et studiejob i det daværende Statsfængslet i Vridsløselille. Her mødte hun Ole, som var fængselsinspektør, og som hun i dag er gift og har to børn med.

”Der var altså ikke noget sexchikane – det var helt frivilligt,” siger Nina Palle og griner.

Det gør hun ofte. Griner.
”Man kommer langt med humor, som hun siger.”

Nina Palle blev sidste år ansat som borgerrådgiver i Ballerup Kommune og hjælper borgere med at finde den rigtige medarbejder til deres sag eller at forstå en afgørelse.

Det er ikke altid med lykkelige udfald, men hun har aldrig nogensinde følt sig utryg eller udsat.
”Ofte er der jo tale om mennesker, hvor livet er blevet svært, og dem skal jeg hjælpe. Jeg er ret rolig som menneske og er egentlig ganske uforfærdet. Jeg tror på det gode i folk,” siger Nina Palle.

Hun beskriver selv sit job som borgenes ombudsmand.

”Jeg blander mig ikke i afgørelsen, men skal sikre, at borgeren har fået den rigtige behandling, og at borgeren er hørt og forstået. Jeg har endnu aldrig mødt en borger, som interesserer sig for en bestemt paragraf. De er optaget af at blive hørt, set og forstået,” siger Nina Palle.

Korrekt behandling

Noget af det, hun lægger allermest vægt på, er, at reglerne bliver fulgt, og at borgeren har fået en korrekt behandling.
”Man kan altid diskutere en afgørelse, men min opgave er at sikre, at afgørelsen er truffet på et korrekt grundlag. Hvis en borger er utilfreds med afgørelsen, så kan jeg vejlede dem i at klage eller forklare afgørelsen. Min opgave er ikke at mene noget om selve afgørelsen. Jeg forsøger at gøre ting så enkelt som muligt. Der er ingen grund til at gøre det mere kompliceret end det er,” siger Nina Palle.

Hun har en fortid i psykiatrien, i kriminalforsorgen og i flygtningehjælpen. Det sociale er hendes spidskompetence og dét, hendes hjerte banker mest for. Så er hun på hjemmebane. Ind i mellem kommer hun dog også på hårdt arbejde som borgerrådgiver.

Bambi på glatis

”Hvis der er nabostridigheder eller tvister om brændeovne kan jeg godt føle mig som bambi på glatis. Jeg kan sikre, at borgeren får den rette rådgivning og hjælp, men jeg ved ikke så meget om selve emnet, som når det handler om skole og det sociale område. Men det skræmmer mig ikke, så lærer jeg også nyt. Jeg lærer noget hver dag, man kan godt lære en gammel cirkushest som mig nye tricks.”

Fakta:

Borgerrådgiveren er borgernes ombudsmand og kan:

1. finde den rigtige afdeling eller medarbejder i kommunen
2. forklare indholdet i afgørelser fra kommunen
3. skabe eller genskabe en god dialog med kommunens medarbejdere, hvis der er opstået en uenighed eller uoverensstemmelse
4. give vejledning om klagemuligheder samt bistå med udformning af klager
5. vurdering af klager over kommunens sagsbehandling og medarbejdernes adfærd
6. tage imod og videregive forslag til forbedring
af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *