Haraldsminde blander klima og komfort
Regnvandsbassin-06-41-20.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det er et enormt område, der er ved at blive omdannet til kombineret regnvandsbassin og rekreativt område. Foto: Kaj Bonne.
Grønt og vådt Det store grønne område Haraldsminde ved Sydbuen er ved at blive omdannet til et stort regnvandsbassin. Her vil Ballerup Kommune og Novafos kombinere klimatilpasning med et grønt rekreativt areal for områdets beboere.

Det ligger lidt skjult bag træer på den ene side og motorvejen på den anden side. Men det store område ved Sydbuen for enden af Hold-an Vej er faktisk i gang med en gennemgribende transformation.

Lige nu er store gravemaskiner og lastbiler ved at omdanne området til et regnvandsbassin, der skal imødegå de store regnmængder, som man forventer vil komme i fremtiden.

Her skal vandet samles og ledes kontrolleret ud, så man undgår oversvømmelser andre steder langs Harrestrup Å, hvor man har været hårdt ramt i forbindelse med skybrud.

Det betyder, at man er ved at grave ud til en stor sø, der i tørre perioder kan rumme 8000 kubikmeter vand og som i ekstreme tilfælde kan rumme 30.000 kubikmeter mere vand.

Ved voldsomme regnmængder kan man så lede vandet ud via sluser og lade det løbe langsomt ud i Harrestrup Å.

Projektet betyder også en del for biodiversiteten og miljøtilstanden for Harrestrup Å generelt.

Grønt område

”Vi laver det her store bassin for at opsamle regnvandet og sikre, at vi kan håndtere de store mængder regn, som vi forventer i fremtiden. Ved at udvide kapaciteten sikrer vi, at området ikke bliver oversvømmet og påvirket i samme grad som hidtil,” siger Pernille Sloth, kommunekoordinator i Novafos.

Men meningen med projektet er også at skabe et rekreativt område for borgerne.

Når man er færdig med bassinet vil der blive etableret stier, broer over vandet og sat bænke op. Kælkebakken forbedres og der kommer hestefolde, hvor hestene kan gå frit, og hvor de samtidig kan trækkes længere væk, hvis vandet stiger under kraftigt regnvejr.

Alt sammen for at man netop kan bruge området.

”Det er jo godt, at vi samtidig kan anvende området rekreativt. Det giver mulighed for at kombinere det bæredygtige med det praktisk anvendelige og når vi nu har et så stort område liggende vil det da være synd, ikke at kunne bruge det som borger, ” siger Pernille Sloth.

I løbet af et års tid vil området være omdannet til et grønt og brugbart område, det også vil være sikret, så børn vil kunne bruge det under opsyn.

Samtidig er Haraldsminde-projektet første del af et sammenhængende klimaprojekt i 10 kommuner langs Harrestrup Å, der slutter i Valby i København. Det samlede projekt vil være færdigt i 2048.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *