Esport er både sport og folkeoplysning
Debat Som modsvar til Morten Baggesens debatindlæg i Ballerup Bladet, om hvorvidt esport er ægte sport, vil jeg bidrage med det perspektiv jeg sidder med, som formand i en af Danmarks største esports-foreninger, Ballerup Esport.

Lad mig først og fremmest bidrage med et mere nuanceret blik på hvad esport er:

Computerspil som esport er målrettet træning med henblik på at dygtiggøre sig teknisk, taktisk, mentalt, fysisk og socialt, med det formål at besejre sin modstander. Arenaen der kæmpes på er digital, og stiller store krav til kommunikation, intuition og samarbejdet mellem medlemmerne på holdet. Det kræver en fælles plan med et fælles formål, og evnen til at bringe det bedste ud af sine holdkammerater. Esport er en af de mest krævende udholdenheds-sportsgrene der findes.

Om end der rigtigt nok er tale om animeret kamp og tilhørende skud og knivscener, så er der ikke nogen sammenhæng mellem unges trang til at udøve vold, og de kampsituationer de gennemfører digitalt. Jeg vil anbefale alle at læse bogen “Kort & Godt Om Børn & Gaming” af Morten Saxtorff Andreasen, for et mere nuanceret blik på hvad forskningen ved om computerspil.

Det jeg ser i Ballerup Esport, er børn og unge der træner og spiller sammen, frem for at sidde alene online, overladt til tilfældige med- og modspillere i ind- og udland.

Jeg ser at esport kan tilbyde et forpligtende fællesskab, hvor den enkeltes handlinger har en konsekvens.

Jeg ser børn og unge der lærer af hinanden og lærer at lære fra sig og tage ansvar for hinanden.

Jeg ser børn og unge som har det svært og som kæmper med at finde sig til rette i livet, bruge esport som en tryg ramme, hvor deres evner bliver anerkendt, og hvor de kan vise at de faktisk duer til noget.

Jeg ser børn og unge der bruger esport som en vej væk fra belastende miljøer, fx hjemmet eller nabolaget.

Jeg ser en mulighed for, at vi som forening, kan præge disse børn og unge til at træffe gode valg for sig selv, og i deres omgang med andre, og som kritiske brugere i en digitaliseret verden.

Jeg ser disse ting hver eneste dag, og jeg har valgt at træde ind på den arena for at præge udviklingen positivt. Jeg er overbevist om at esport opbygger kompetencer, som styrker den enkelte i det videre liv, og bidrager til at opbygge vidende og aktivt deltagende borgere i vores samfund. Vi påtager os det ansvar i Ballerup Esport – og vi er stolte af det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *