Svar til ‘en ommer i Måløv’
Debat Kære Finn. Vi er helt enige i, at affald ikke hører til i hverken Bibliotekshaven eller på parkeringspladsen.

Affald skal i de opsatte skraldespande på torvet eller fjernes helt fra området.

Skraldespandene på torvet er ikke overfyldte, så vi vil i fremtiden have fokus på, at det flyvende affald fra parkeringsarealet løbende bliver fjernet, og at vandrenden bliver renset.

Vandrenden er en del af Kulturhusets seneste udbygning og er en synliggørelse af det regnvand, der opsamles, og som via renden løber til haven til vanding af plantebed i Bibliotekshaven.

Haven har tidligere været mere aflukket. Vi har åbnet op for haven for at synliggøre Kulturhuset fra Måløv Hovedgade og fra Torvet samt for at invitere flere indenfor i Bibliotekshaven.

Ud over Kulturtorvet har haven også været påvirket af, at vi måtte fælde de gamle robinietræer grundet sygdom. Nye træer er nu blevet plantet. Det tager tid for nye træer at etablere sig, og før de får volumen som de tidligere træer.

Hækken blev sidste efterår kraftigt beskåret blandt andet med henblik på at skabe bedre oversigtsforhold for trafikanter, særligt bilister kørende til og fra Kulturtorvet. Hækken ser dog ud til at komme fint igen.

Vi har samme ønske, som du og den frivillige gruppe der passer haven – at hækken med tiden skal blive endnu tættere, og at stauder i både Bibliotekshaven og på torvet skal vokse frodigt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *