Svar om kolonihaver
Debat Kære Anja Bøgh.

Du spørger i læserbrevet til dokumentation for ulovlig helårsbeboelse i Ballerup Kommunes kolonihaveområder.

Som jeg skrev i sidste uge, så har administrationen indtil videre en række indikationer på, at der finder ulovlig helårsbeboelse sted. Da kolonihaveindsatsen vedrørende ulovlig beboelse og bebyggelse jo ikke er gået ind i den fase endnu, hvor der føres tilsyn med haverne på grundlag af den foreslåede kommende lokalplan, har man ikke et fuldt overblik over omfanget.

De tilbagemeldinger, som administrationen og kommunalbestyrelsen har fået fra kolonihaveforeningerne med ønsket om dokumentation, kan dog give anledning til at overveje, om der skal iværksættes en opsøgende indsats hen over efteråret og vinteren for at kunne fremlægge konkrete tal for omfanget. Det kan være, at det faktiske tal er lavere, end de indikationer vi har for ulovlig beboelse, eller det kan være højere. Men under alle omstændigheder skal alle borgere jo også på dette område overholde landets love.

I forhold til din bemærkning om ændringer i reglerne om postadresser har jeg spurgt administrationen. De fortæller, at de allerede har været opmærksomme på dette og har taget højde for det i den oprindelige vurdering af omfanget af ulovlig beboelse i kolonihaverne.

Og som skrevet sidst, så er kolonihaverne til stor glæde for de mange borgere, som anvender området efter reglerne, men det er der desværre et mindretal, som ikke gør. Kommunalbestyrelsens arbejde med en ny lokalplan skal sikre, at kolonihaverne bevares og videreføres efter de intentioner, der ligger i lovgivningen for området.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *