Penge på vej til renere søer
Gadekaer-2.jpg
Teknik- og miljøudvalget har sat en million kroner af til oprensning af udvalgte søer i Ballerup Kommune. Deriblandt gadekæret i Pederstrup, der netop har fået fyldt mere vand i. Foto: Arkivfoto.
Oprensning Teknik- og miljøudvalget afsætter en million kroner til at oprense søerne og beskære det grønne omkring dem. Men Enhedslisten mener, at det er for tidligt.

For nogle uger siden kom det frem, at gadekæret i Pederstrup var voldsomt tilgroet og derfor forsvandt både vandet og dyrelivet fra søen.

Naboerne opfordrede Ballerup Kommune til at gøre noget og siden har man fyldt vand i gadekæret. Samtidig besluttede et politisk flertal, at der skulle gøres en indsats for at rense en række udvalgte søer og vandhuller i kommunen, samtidig med at der skulle udrulles en plan for indsatsen i samarbejde med de lokale beboere.

Nu har teknik- og miljøudvalget besluttet at bevilge en million kroner til netop at rense bysøerne, beskære træerne og grave bundslam op for at komme blandt andet lugtgenerne til livs.

Der er ikke sat penge af til, at man kan rense alle kommunens søer og derfor prioriterer man i første omgang Pederstrup gadekær, Tårnsøen i Egebjerg, Skovlunde Bypark, Søndergård Sø og Damgårdssøen ved rådhuset.

Enkelte af søerne fungerer som regnvandsbassiner for Novafos, der ikke har haft nogen indvendinger mod planerne.

Målet med oprensningen er at bevare naturværdierne og gøre de grønne områder attraktive for både dyreliv og besøgende. Samtidig vil man sikre naturværdierne i forbindelse med arbejderne, der skal sikres via lovpligtige dispensationer.

Ifølge formanden for teknik- og miljøudvalget, Hella Hardø Tiedemann (A) handler det om at handle nu, hvor søerne lider.

”Vi kan se, at områderne lider og desuden er det nu, at problemerne er der. Så derfor handler vi på det nu,” siger Hella Tiedemann (A).

Mangler kortlægning

Men hos Enhedslistens medlem af udvalget, Stine Rahbek Pedersen er der ikke glade miner.

”Jeg synes, det er for tidligt, at vi gør noget. Administrationen har ikke kortlagt naturen i vores forskellige områder, der er ikke en plan og der har ikke været politisk stillingtagen til, hvilken natur der skal være i Ballerup. På den baggrund fik vi afsat midler på budgettet til, at naturen i Ballerup nu kortlægges. I kommunalbestyrelsen er vi enige om at naturen skal kortlægges, vi skal vide hvilke potentialer naturen har og hvilke rekreative muligheder områderne rummer, så vi har et grundlag at tage politisk stilling ud fra og beslutte hvordan disse værdier skal udvikle sig naturmæssige og rekreativt. Derfor er det virkelig ærgerligt, at et flertal i udvalget vælger at bruge penge på at oprense søerne uden at vente på kortlægningen, uden at vi forholder os politisk til naturen og uden at vi beslutter hvordan naturen i bysøerne skal udvikle sig. Det er med andre ord rigtig dårlig anvendelse af vores skattekroner. Vi er simpelthen for hurtige,” siger Stine Rahbek Pedersen, der understreger, at hun naturligvis gerne vil være med til at hjælpe søernes trivsel, men at man skal vente på kortlægning og dialog.

Dialog i gang

Men kritikken afvises af Hella Tiedemann.

”Vi er i dialog med naboerne i Søndergårds-kvarteret og vi har fagfolkene i kommunen inde over, så vi har sideløbende dialogen i gang. Men det her er rekreative områder, med stor værdi for både naboer og generelt, så derfor skal vi handle nu. Så har vi den faglige dialog sideløbende,” siger Hella Tiedemann.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *