Kulturen og Grantoftegård
Debat Dykker vi endnu engang ned i Ballerup Kommunes kulturpolitik, formuleret i en brochuren ’Kultur, der binder sammen’, vedtaget på kultur -og fritidsudvalgets møde den 11. august, bliver de forskellige institutioner og områder under udvalget oplistet. Eksempelvis biblioteket, musik-kulturskolen, aftenskoleområdet , Baltoppen etc.

Og her dukker “Ballerups Grønne Perle”, Grantoftegård også op. Kommunalbestyrelsen i Ballerup besluttede i 2016 en ny vision for Pederstrup: et levende og attraktivt sted at bo og et spændende sted at besøge. Det skal bygge på det historiske miljø, de grønne områder og landbruget. Visionen er med andre ord, at Pederstrup skal opleves og formidles som een samlet destination, der byder på et unikt historisk, bynært landsbymiljø, hvor natur, kulturmiljøet og historien skaber grundlag for vedkommende oplevelser og læring. Både for vores lokale borgere og regionale besøgende, og ikke mindst alle aldersgrupper. Hvordan går det så med alle de fine visioner og ord ?

Jo, man kan sige at denne Pederstrupvision er blevet et kulturelt kompas for Grantoftegård. Hvilket blandt andet har resulteret i en forpligtende samarbejdsaftale med Skoletjenesten (Herunder Kongens Jagtgilde), Ballerup Museum,

Folkedanserne, Historisk Forening, Grundejerforening o.a., til Økologisk Høstmarked, Læmmedag, julemarked osv. men også formidling af natur og økologi til de mere end 50.000 besøgende fra lokale institutioner, borgere på søndagsbesøg med børn og børnebørn osv.

Siden er FNs 17 Verdensmål dukket op, og er vel blevet et overordnet kompas for os alle med hensyn til levevis og virke. Og her kan Grantoftegård også levere. Det være sig bæredygtighed, fødevareproduktion, biodiversitet og rent grundvand og ikke mindst det sociale felt med mål 3: trivsel for alle aldersgrupper, mål 4 : lige adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring, samt mål 8: anstændigt arbejde for alle.

Grantoftegård er en fantastisk ramme for børn/unge med ondt i livet, hvor disse medborgere kan udfolde sig optimalt med dyr, landbrug og undervisning og blive mere hele mennesker.

Der er ingen tvivl om, at Grantoftegård kan blive et unikt sted for læring om håndtering af vores fremtidige jord og et sted, hvor børn, unge, familier og seniorer kan få spændende og lærerige oplevelser i samarbejde med museet, skoletjenesten og foreningerne.

Pederstrup og Grantoftegård vil være kendt som et fremtidsværksted, hvor man kommer fra verdens mål til hverdagsmål.

Men det er naturligvis, som jeg har skrevet før, altsammen et spørgsmål om, og prioritering af, de midler vi nu engang har til rådighed i Ballerup Kommune.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *