Glæden ved en have
Debat Flere og flere børn i Ballerup oplever glæden ved at dyrke deres egen have i dagtilbud og fritidsordning. Børnene ser deres frø spire, planten vokse og alle de insekter, vilde planter og dyr der er omkring haven og i disse uger høstes der en masse afgrøder som børnene er med til at tilberede. I de […]

Flere og flere børn i Ballerup oplever glæden ved at dyrke deres egen have i dagtilbud og fritidsordning. Børnene ser deres frø spire, planten vokse og alle de insekter, vilde planter og dyr der er omkring haven og i disse uger høstes der en masse afgrøder som børnene er med til at tilberede.

I de seneste år er antallet af haver steget, og i 2020 blev der etableret lidt flere haver end ellers fordi vi i Kommunalbestyrelsen afsatte penge til, at etablere haver og få flere erfaringer med de muligheder haver giver for børns leg og læring i dagtilbud, fritidsordninger og ikke mindst praksislæring i skolerne. Trods et presset forår med Corona var der flere steder interesse for at få haver, og de blev etableret i yderligere fem institutioner. I Valhalla i

Skoven betyder etableringen af de ekstra haver at både vuggestuebørn og børnehavebørn alle er med i haverne i 2020.

Udbredelsen af haver i Ballerup er altså godt i gang og jeg har selv igennem havesæsonen besøgt Valhalla i Skoven,

Børnehuset Søndergården og Måløv By , hvor daginstitutionsbørnene får erfaring med at så, passe, høste og spise deres egne grøntsager. Og det glæder mig rigtig meget, for børn skal vide hvor deres mad kommer fra, det er simpelthen vigtigt, at de får en forståelse af noget så grundlæggende i livet. Jeg mener det har en stor værdi, at børnene oplever, at frøet spirer og bliver til planter. Det binder livet sammen når vi har en forståelse for, hvordan vores basale behov opfyldes og det er netop en af de værdifulde ting den erfaringsbaserede læring i haverne kan.

Jeg er rigtig glad for at se, hvor fint haverne er anlagt så de skaber nogle rigtig rare rum på legepladsen, der lægger op til masser af fællesskab.
I Valhalla i Skoven står planterne fint i mange højbede, der omkranses af et lavt hegn, der skal holde hønsene ude.

Det levende hegn skaber en oplevelse af at være i et lille refugium med plads til fordybelse og ro. Haverne er anlagt i fællesskab med børnenes egne forældre, bedsteforældre og andre på deres fælles plantedag og det syntes jeg bare er så fint.

I Børnehuset Søndergården er haverne placeret i den ene ende af legepladsen, hvor børnene er med når grønsagerne høstes fra haven og bruges til at lave mad over bål. i Weekender og aftener er det børnene, der viser og fortæller de voksne om planterne og de forskellige dyr, der er i haverne. På den måde inviterer de forældrene med ind i deres hverdag, både når de bliver hentet eller er på legepladsen med familien i weekenderne.

Jeg håber at mange flere daginstitutioner, skoler og fritidstilbud vil bruge muligheden for at etablere haver.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *