Færre busbesparelser og budget 2021
Debat Enhedslisten er med i budgetaftalen i Region Hovedstaden, blandt andet fordi der blev vedtaget færre busbesparelser end oprindeligt planlagt og besluttet i foråret.

Det lykkedes desværre ikke at få fjernet alle forringelserne.

For bus 350S i Ballerup hedder det: ”Partierne er også enige om, at det skal undersøges, hvordan der fortsat kan sikres en god betjening af Psykiatrisk Center i Ballerup, som i dag betjenes af linje 350S”.

Det betyder, at man vil undersøge om andre busruter kan ændres for bedre at betjene den rute, hvor 350S i dag kører mellem Malmparken og Ballerup station, og blandt andet betjener Psykiatrisk Center. Vi havde hellere set, at der blev brugt de 3 millioner kroner ekstra for ikke at afkorte 350S, men det var der ikke flertal for.

Enhedslisten mener, det er den forkerte vej at gå, at spare på kollektiv trafik. Der er brug for en udvidelse og forbedring af kollektiv trafik på el. Derfor er vi glade for formuleringen i budgetaftalen: ”Vi vil fortsætte dialogen med staten om det højklassede kollektive hovedstadsnet og fremtidens infrastruktur”.

Det handler om planer for hurtigbusser (BRT-linjer), der kører på el i eget vejspor, med ’perroner’ for passagerne, og med forkørsel ved lysreguleringer. Det kan også være planer om letbaner, bedre S-tog-forbindelser eller lignende grønne, hurtige, stabile forbindelser for kollektiv trafik.

Det vil Enhedslisten arbejde for, og vi håber, at regionen og kommunerne er med på sådanne planer af hensyn til klima og miljø, samt borgeres ønsker om grøn og effektiv kollektiv transport. Vi skal henvende os til relevante ministre og folketingspolitikere med planerne, når der skal forhandles om ny infrastruktur i 2021.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *