Nu skal der alligevel vand i gadekærene
Gadekær-10.jpg
Det næsten udtørrede og i varmen ildelugtende gadekær i Pederstrup er nu på vej til at blive ’reddet’ af politikerne. Det er blevet forsømt og derfor skal det oprenses og der skal vand i, mener flere politikere nu. Foto: Arkivfoto.
Vandhul Først afviste forvaltningen, at der skulle hældes vand i gadekæret i Pederstrup. Det var ’naturens gang’. Men nu griber politikerne ind. Der er måske vand på vej til udvalgte vandhuller.

For et par uger siden stod en af naboerne til gadekæret i Pederstrup frem og klagede sin nød.

Det populære gadekær er stor set udtørret, bunden er smattet og ildelugtende og dyrelivet forsvinder, sagde naboen Alex B. Christensen. Han efterlyste handling fra Ballerup Kommune.

Umiddelbart var reaktionen fra flere embedsfolk i kommunen, at det ’var naturens gang’ og at det ville være alt for kostbart og tære på vandressourcerne at fylde vand i et gadekær, som ikke længere var i brug som branddam.

Men nu ser sagen ud til at have taget en ny drejning.

For flere politikere, med formand for teknik- og miljøudvalget, Hella Hardø Tiedemann (A) i spidsen, vil nu alligevel have vand i visse udvalgte gadekær, blandt andet i Pederstrup.

Attraktive vandhuller

”Jeg går imod mine gode embedsfolk her, for faktisk syens jeg, at der er nogle vandhuller og gadekær, der har en rekreativ værdi. Derfor vil jeg gerne samarbejde med naboerne til i hvert fald fem vandhuller, hvor vi kan få dannet nogle vandlaug, der kan finde nogle gode løsninger, så vi kan få vandhullerne gjort attraktive. Det kan ikke være rigtigt, at der skal lugte nede ved Pederstrup og jeg mener, at vi skal have noget vand i og gerne få oprenset noget af bunden. Jeg har drøftet det med Venstre og Enhedslisten og her er der opbakning til projektet,” siger Hella Tiedemann.

Hun har udpeget vandhullerne ved Pederstrup, Egebjerg, Skovlunde Bypark, Søndergård og Damgårdsparken, som gadekær/vandhuller, der har rekreativ værdi.

”Det skal drøftes politik, og vi skal også have fagligheden med, men det er netop nu, hvor der er tørt og varmt, at det er nødvendigt, at vi handler. Så jeg håber. at vi kan få vand i hurtigst muligt, men det skal vi som sagt drøfte politisk,” siger udvalgsformanden, som mandag mødtes med naboerne og var på en cykeltur rundt til alle vandhullerne.

”Det ser slemt ud og vi er nødt til at gøre noget. Naboerne jeg har talt med i Pederstrup er meget indstillet på at samarbejde, etablere en form for vandlaug og få gang i en vedligeholdelsesplan, så vi på længer sigt kan holde vandhullerne pæne. Men her og nu skal vi finde nogle penge til at rense op og fylde vand i,” siger Hella Tiedemann.

Har sovet i timen

Hos Enhedslistens gruppeformand Stine Rahbek Pedersen er der opbakning til at gøre noget nu og her. Men også et forbehold.

”Det er en kunstigt anlagt sø, der har været brugt til branddam og ikke ren natur. Derfor er det et rekreativt område og så giver det mening, at vi gør noget. Naboerne bor helt nede ved søen og vi kan ikke byde dem de lugtgener, der er. Vi har sovet i timen og ladet det forfalde, så vi skylder naboerne at få oprenset gadekæret og få noget vand i hurtigst muligt” siger Stine Rahbek Pedersen, som samtidig pointerer, at det er en ’nu og her’ løsning.

”I længden er det jo ikke holdbart, at vi bare hælder vand i søerne. Det skal vi ikke bruge vores drikkevand til og det koster desuden penge at oprense de rekreative vandhuller, som vi udpeger. Der er
også andet, vi skal bruge penge på, så vi gør ikke det her igen. Vi
vil gerne gøre noget for at genskabe de rekreative områder, men fremadrettet skal vi have et overblik og en politisk drøftelse om, hvordan vi gør det,”siger Stine Rahbek Pedersen.

Venstres gruppeformand, Kåre Harder Olesen, lægger sig på samme linje.

Der skal være en plan

”Vi vil gerne følge op og støtter, at man gør noget ved Pederstrup. Det er blevet forsømt, og vi må gøre noget her og nu. Men det er også vigtigt, at pointere, at der efterfølgende skal være en langsigtet plan for de udvalgte områder. Grundejerforeningerne er med på, at vi skal lave en fælles handlingsplan og så må vi fremadrettet forhandle budgetter og se, hvad vi kan finde ud af. Der skal være en plan, men vi støtter op om, at vi her og nu må forbedre forholdene i Pederstrup,” siger Kåre Harder Olesen, som dermed melder sig ind i kampen for at skaffe bedre forhold for de udvalgte rekreative område i Ballerup Kommune og dermed går imod de første naturmeldinger fra embedsværket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *