Nordhavn – en perle af et eksempel på udvikling
OliOli.jpg
SPONSORERET INDHOLD: Nordhavnen begyndte sin udvikling for alvor i slutningen af 1800-tallet, den industrielle udvikling og stigende skibstrafik internationalt, gav grobund for udvikling af havnearealerne i og omkring København.

Helt konkret blev Nordbassinet anlagt 1885-1890, Frihavnen kom til i 1894, af den årsag at man i København var nødt til at tage kampen op mod de nordtyske havne, der havde oplevet en opblomstring som følge af bygningen af Kielerkanalen.

Sundmolen og Redmolen blev anlagt under 1. verdenskrig fra 1915-1918. I mellemkrigsårene var Nordhavn hjemsted for to kendte danske virksomheder, nemlig Riffelsyndikatet der producerede det kendte Madsen-maskingevær, og Nordisk film havde deres studier derude.

Udvikling i nyere tid – et moderne havneområde bliver til
Udviklingen af Nordhavn blev til i en aftale mellem regeringen og Københavns Kommune i 2005, og selve forslaget der blev til virkelighed blev lavet ved en konkurrence om fremtidens bæredygtige by, der blev gennemført i 2008, og senere skabte grundlaget for den udviklingsstrategi der følges nu.

Det første boligbyggeri blev lavet i 2013, og samlet er der planlagt både bolig- og erhvervsbyggeri på i alt 350.000 kvadratmeter, og Nordhavn fik i 2013 også sit eget postnummer.
Der er samtidig blevet anlagt en krydstogtskaj, hvor der er plads til 3 skibe ad gangen, og du kan af og til se skibene ligge til kaj derinde hvis du kommer forbi, også med toget.

En bæredygtig by til både erhverv og boliger
Det første kvarter der er blevet taget under kærlig behandling er Århusgadekvarteret, hvor det regnes med at der bliver plads til 7.000 arbejdspladser og 3.000 beboere i et blandet miljø.
Samtidig er der lavet en kanal der skiller Redmolen fra resten af kvarteret, så det er blevet en ø i sig selv, og bidraget til det ønske der har været i planen, og at det skal være nemt for både dem der bor og arbejder i området at komme ned til vandet.

De konkrete ting der har været krav om i lokalplanen har været hensyn til miljøet ved opførelsen af byggeriet, hvilket vil sige lavenergibebyggelse, genbrugsstationer der gør det nemt for nærmiljøet at foretage fornuftig håndtering af deres genbrug, anlæggelse af cykelstier af en høj kvalitet, og en nærliggende metroforbindelse.

Marmormolen – den totale omlægning
På Marmormolen er der foretaget en gennemført omlægning, dem der har passeret tidligere kan måske huske det gamle UNICEF-lager, som nu er blevet rykket til den ydre del af Nordhavn, hvor der i stedet er kommet en blanding af boliger, kontorer og hotel, der er blevet anlagt så de er omgivet af kanaler.

Det netop nu mest fremtrædende byggeri på Marmormolen er FN-bygningen der udmærker sig ved

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *