Opråb om fælles henvendelse til Christiansborg
læserbrev I Ballerup Bladet den 27. maj er besparelserne på busserne igen omtalt. Her omtales et opråb til Christiansborg og en bekymring for faldende antal passagerer i kollektiv transport.

Men en vedtaget hensigtserklæring er jeg ikke sikker på, at Christiansborg får øje på. Jeg mener, at regionen skal udarbejde forslag, der indebærer, at flere passagerer bruger den kollektive trafik. Jeg mener, at regionen skal udarbejde en planskitse med ønsker til investeringer i kollektiv transport. En plan der sendes til Christiansborg.

Administrationen har en bruttoliste af forslag og punkter til en sådan plan, der prioriterer udbygning af sammenhængende højklasset kollektiv transport, for eksempel letbaner, BRT-ruter (’Hurtigbusser’ der kører i egen bane, har forkørselsret og med perroner), opgraderede togruter med mere. Samt forslag om stationsrenoveringer, forbedrede, sammenhængende trafikknudepunkter og grøn omlægning.

Movia har udarbejdet forslag, der evt. kan inddrages. En række miljøorganisationer har udarbejdet forslag.
Enhedslisten har udarbejdet en ambitiøs plan, der tager udgangspunkt i gennemarbejdede forslag fra DTU og Movia, samt andre rapporter blandt andet fra Banedanmark. Enhedslistens plan indeholder forslag om seks letbaner, tre BRT-ruter, stationsombygninger, genopretning af toiletter på stationer, hastighedsopgraderinger af tog, forbedrede trafikknudepunkter, forbedrede forhold for cyklister og flere supercykelstier, støtte til grøn omstilling.

I den sammenhæng er blandt andet Ballerup et centralt sted for kollektiv transport med S-tog, busser og cyklister. Og 400S kunne for eksempel ændres til en BRT-rute.

Jeg vil opfordre de grønne partier i regionen til, at de i fællesskab får udarbejdet en henvendelse til de relevante ministre og transportordfører, om regionens ønsker til nye investeringer i grøn, kollektiv transport.

Regeringen og partierne på Christiansborg skal til efteråret forhandle en grøn mobilitetsplan med nye investeringer i kollektiv transport.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *