En meget vigtig håndsrækning til lærlingene
læserbrev Danmark har brug for faglært arbejdskraft - i dag og ikke mindst i fremtiden. Kompetente og solide faglærte, hvis kvalitet altid er til at regne med.

Desværre er mange lærlinge- og elevpladser røget i fare under coronakrisen. Derfor var der behov for politisk handling – og nu er der blevet leveret.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har således indgået en aftale, der afsætter fem milliarder kroner. Pengene går til at holde hånden over lærlinge, elever og danske virksomheder. Midlerne hentes i den forbindelse fra opsparingen i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Det er en god aftale for alle parter. De økonomisk udfordrede virksomheder får et incitament til at bevare og optage flere lærlinge og elever. Helt konkret indføres der en løntilskudsordning for private virksomheder, der året ud kan få dækket en tredjedel af lønnen, for de lærlinge de allerede har ansat. Også virksomheder, der indgår nye aftaler har mulighed for at få løntilskud.

På landsplan kan aftalen gavne op til 80.000 elever, mens der i Ballerup er 572 elever med en uddannelsesaftale, der får mulighed for at få en håndsrækning.

Derudover sikrer vi også hjælp til de elever og lærlinge, hvis virksomhed går konkurs. Vi har således afsat penge til en række initiativer, der sikrer, at eleverne får nemmere adgang til skolepraktik. Og at skolepraktikken yderligere får et kvalitetsløft.

Aftalen er glædelig, fordi den hjælper virksomheder og lærlinge. Men den illustrerer også, at arbejdsmarkedets parter er ansvarlige, viser samfundssind og handler, når det er nødvendigt.

Den danske model viser endnu engang sin styrke, og det er opmuntrende i en vanskelig tid.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *