Uddannelsessucces i Ballerup
læserbrev Erhvervsuddannelserne har i lang tid ikke være specielt efterspurgte blandt de unge.

Tværtimod har gymnasiale uddannelser især tiltrukket de unge, hvilket har betydet en meget lav andel af unge ansøgere på erhvervsuddannelserne – på trods af stor efterspørgsel efter dygtige, faglærte medarbejdere.

Nu viser nye tal dog, at Ballerup Kommune har knækket koden og har fået de unge til at vende blikket mod erhvervsuddannelserne.

Sidste år var det blot 14.6 procent af de unge i kommunen, som søgte ind på en erhvervsuddannelse efter grundskolen. I år er det tal steget til 22.3 procent Det er en imponerende stigning og en tendens, vi bestemt ikke ser alle steder.

Det synes jeg er en udvikling, som er værd at glæde sig over. I disse tider er der langt mellem de gode nyheder, og derfor er det fantastisk at se, hvordan de unge har fået øjnene op for erhvervsuddannelserne.

Hos DI Hovedstaden er vi meget bevidste om at få flere unge som voksne til at søge ind på erhvervsuddannelserne, og det glæder mig at se, at kommunen har valgt at lægge en målrettet strategi over for de unge.

Ballerup Kommune har over en længere årrække haft fokus på at bringe virksomheder og uddannelsesinstitutioner sammen, for både at styrke innovationen i virksomhederne og nysgerrigheden og motivationen hos elever i grundskolen om uddannelses- og jobmuligheder. Det sker blandt andet gennem ’adoptionsklasser’ i grundskolen, hvor lokale virksomheder har mulighed for at adoptere en klasse og derigennem bygge bro mellem skole, uddannelse og erhvervsliv.

Skolevejledere på alle grundskoler har også gjort det muligt både at bistå eleverne endnu bedre i deres uddannelsesvalg og samtidig klæde lærerne bedre på til at inddrage erhvervsuddannelserne i undervisningen.

Samtidig har tiltag som NEXT Talent:10, et 10. klasses format, været med til at sikre en bedre overgang til ungdomsuddannelserne og hjælpe de unge med mere afklarede uddannelsesvalg.

Der skal lyde en stor tak til kommunen for den flotte indsats, de har ydet på området.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *