Svar om Ballerupaftalen
læserbrev Enhedslisten i Ballerup arbejder for, at vi har et samfund, hvor der er plads til alle, uanset indkomst.

Ballerupaftalen muliggør at alle boligafdelinger kan bruge fleksibel udlejning, der giver mennesker i job og uddannelse forrang til en almen bolig. Derfor har Enhedslisten stillet følgende ændringsforslag:

”Ballerup Kommune bruger fleksibel udlejning til at styrke den femtedel af boligafdelingerne med det laveste socialøkonomiske indeks. I disse boligområder kan mennesker i job og uddannelse få forrang. Alle øvrige boligafdelinger tilbyder bolig til alle mennesker på lige vilkår efter opskrivning på venteliste.”

Forskellen på det forslag flertallet af de politiske partier har vedtaget og Enhedslistens ændringsforslag støttet af SF er, at vi ønsker at kun de 20 procent af boligafdelingerne, der har behov for at bruge fleksibel udlejning, får den mulighed.

I Ballerupaftalen fremgår det klokkeklart, at mennesker i job og uddannelse har forrang, alle kan finde Ballerupaftalen på KMB sidste dagsorden punkt 7, hvor der blandt andet står følgende:

“Der indgår følgende fleksible udlejningskriterier i Ballerupaftalen:
1. Fortrinsret for personer, der kan dokumentere, at de har fast arbejde.
2. Fortrinsret for uddannelsessøgende.
3. Fortrinsret for Ballerupborgere over 60 år, der er i arbejde eller på alderspension og som har behov for en mere senioregnet bolig end deres nuværende bolig.”

Jævnfør ovenstående ordlyd i Ballerupaftalen vil jeg undlade at svare på Kim Pedersens beskyldninger (i læserbrevet: Forrykt fordrejning af Stine Rahbek, red.), idet alle, der læser den politiske beslutning, vil kunne se, at de må være baseret på misforståelser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *