Mennesker i job eller uddannelse kommer foran i boligkøen
læserbrev Ballerup Kommune har anvisningsret til mange boliger i de almene boligforeningers afdelinger, disse boliger anviser Ballerup Kommune. Det sker med en såkaldt fleksibel udlejning, hvor tildeling af bolig sker efter lokalpolitiske prioriteringer.

Fleksibel udlejning betyder, at de mennesker, der har job og uddannelse, rykker foran i køen, mens de arbejdsløse og mennesker på overførselsindkomst må se til, mens de bliver overhalet.

Det er meget forskelligt, hvor mange mennesker, der er i arbejde, på overførselsindkomst, kriminelle og af ikke-vestlig baggrund i de forskellige boligselskaber. De afdelinger, hvor der er mange velstillede beboere, mener jeg i højere grad end nu bør bidrage til, at socialt udsatte arbejdsløse med flere tilbydes en bo-
lig.

Alle almene boligafdelinger skal således over tid have en ligelig fordeling af beboere der er i arbejde, på overførselsindkomst, kriminelle, af ikke-vestlig baggrund, børn og ældre.

I Enhedslisten havde vi håbet på, at de øvrige partier ville gå med til en justering af fleksibel udlejning i ’Ballerup Aftalen’. Vi fik klar opbakning fra Socialistisk Folkeparti og vi rejste sammen forslag om følgende ændring fra: At alle boligafdelinger kan bruge fleksibel udlejning.

Til: Ballerup Kommune bruger fleksibel udlejning til, at styrke den femtedel af boligafdelingerne med det laveste socialøkonomiske indeks. I disse boligområder kan mennesker i job og uddannelse få forrang. Alle øvrige boligafdelinger, tilbyder bolig til alle mennesker på lige vilkår efter opskrivning på venteliste.

Ballerup aftalen har dog også gode elementer og i Enhedslisten er vi godt tilfredse med aftalens to afsnit om, at vi henholdsvis vil opfordre til at der etableres flere grønne områder, der ligesom de smukke blomsterenge i Hede-Magleparken, giver næring og levesteder til insekter, og i særdeleshed, er vi tilfredse med Ballerup Aftalens afsnit om flere almene, billige og alternative boliger som for eksempel skæve boliger. Det har vi nemlig behov for.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *