Er det politikerne eller bygherre der bestemmer?
læserbrev På det seneste kommunalbestyrelsesmøde fik den nye lokalplan for Ellebo-området det forventede gummistempel.

For når først sagen er kørt gennem miljø- og teknikudvalget, er behandlingen i byrådssalen som altid ren proforma.
Alligevel blæser et stort spørgsmål i vinden efter vedtagelsen – og pludselig er der i sagen larmende tavshed fra udvalgsformand Hella Hardø Tiedemann.

I høringsfasen var der en del indsigelser over den voldsomme byggetrang på Ellebo-grunden. Det fik Hella Hardø Tiedemann til i Ballerup Bladet at love, at:

”Vi vil ikke genere beboerne på Roasvej og Grønnemarken og derfor flytter vi de planlagte boliger fra det område og ud mod Baltorpvej”.

Jeg er en af de ”heldige” beboere på Roasvej, der nu slipper for at få byggeklodserne lige op ad min have. Men det reducerer ikke min harme over, at de stakkels husejere i Grønnemarken alligevel ikke slipper.

Udvalgsformanden løber i Ballerup Bladet nu fra sine løfter med udtalelsen:

”Det var udtryk for et ønske fra min side, men bygherren har sagt, at det ikke kan lade sig gøre.”

Og her kommer så spørgsmålet: Er det ikke vores folkevalgte politikere, der har det sidste ord i udformningen af en lokalplan? Er det virkelig bygherren – som jeg formoder i dette tilfælde er Ballerup Ejendomsselskab (ikke Boligselskab, som der stod i printavisen, red.) – der selv kan bestemme, hvor og hvor tæt, der bygges? Og så retter politikerne planen ind efter det?

I vedtagelsen af samme lokalplan argumenterer man i øvrigt for den voldsomme bebyggelsesprocent på 95 med henvisning til, at det er helt normalt i byområder og fremhæver Kartoffelrækkerne i indre København som et godt eksempel herpå.

Hvis Ballerup-politikernes visioner ikke rækker længere end til at drage en parallel til et københavnsk arbejderkvarter fra 1880’erne, forstår jeg bedre de vilde byggeambitioner i centrale dele af kommunen.

Men igen skulle man måske overveje, om ikke det er muligheden for mere plads og grønne områder, der ellers får folk til at flytte ud fra København og til Ballerup.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *