En styrkelse af dagplejen
læserbrev Dagplejen er et godt alternativ til vuggestuerne, som nogle forældre ønsker til deres børn.

Dagplejen i Ballerup er ikke særlig stor, men ikke desto mindre vigtig.

Det er svært at rekruttere nye dagplejere og da vi ønsker at styrke dagplejen, har vi i budgettet for 2020 og 2021 afsat 50.000 kroner årligt til en kampagne for at få flere dagplejere.

Dagplejens leder igennem mange år gik på pension sidste år. Børne- og skoleudvalget valgte i den forbindelse at kigge på den organisatoriske placering af dagplejen.

Vi overvejede, om det ville gavne dagplejen at placere den organisatorisk i et dagtilbudsdistrikt. Det betyder, at der skal ansættes en pædagogisk leder, som vil have et tæt samarbejde med ledelseskolleger i dagtilbudsdistriktet.

Dagplejerne og den pædagogiske leder vil også have mulighed for at have faglig sparring og kompetenceudvikling i samarbejde med de øvrige medarbejdere i dagtilbudsdistriktet.

Vi ønskede, at det skulle være en del af distrikt Hedegården og sendte det derfor i høring i både dagplejen og dagtilbudsdistrikt Hedegården. Både medarbejdere og bestyrelser bakkede op om forslaget. Dagplejen havde dog den forudsætning, at de ville at have egen bestyrelse og økonomi.

Vi har derfor besluttet, at dagplejen pr. 1. juni vil være en del af distrikt Hedegården, men med egen bestyrelse og økonomi. Distriktlederen i distrikt Hedegården vil være øverste leder og der ansættes en pædagogisk leder for dagplejen. Bestyrelsen vil have repræsentation i distriktsbestyrelsen og derudover også have deres egen plads i dialogmøder med de øvrige distriktsbestyrelser og Børne- og Skoleudvalget.

Besparelser på dagplejen har igen og igen stået i administrationens sparekatalog ved budgetforhandlingerne. Det har ikke været et politisk ønske at spare dagplejen væk og vi tror på, at den nye organisering vil fremtidssikre dagplejen.

Vi håber, kampagnen for at få flere dagplejere lykkes, så dagplejen også fremover kan være en god valgmulighed for forældre i Ballerup.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *