Tinglysning uden konsekvens
læserbrev Som husejer i Birkegårdens Grundejerforening (”Buerne”) er vi underlagt en tinglyst deklaration, som pålægger os, at der skal være plads til to biler på matriklen.

Når man kontakter Ballerup Kommune for at få dem til at følge op på, at deklarationen bliver overholdt, får man at vide, at kommunen ikke kan gøre noget. For hvis der er plads til to biler på grunden, men grundejeren vælger at parkere udenfor sin grund, er der ingen sanktionsmuligheder.

I det konkrete tilfælde har situationen yderligere den tvist, at kommunen mener, at der kan holde to biler på matriklen, hvilket sikkert er tilfældet. Den ene af dem skal bare være lille nok. For de to biler der hører til på matriklen, kan ikke holde der samtidigt. End ikke et brev med en venlig henstilling til grundejeren kan det blive til.

Jeg tror ikke, at særligt mange grundejere i grundejerforeningen tænker over, at der er tinglyst en deklaration. Når heller ingen følger op på det, kunne man ligeså godt ophæve deklarationen.

Svar fra kommunen:

Kære Lars. Det er korrekt, at husejerne i Birkegårdens Grundejerforening er underlagt en tinglyst servitut på deres ejendomme, der, blandt andet, regulerer etablering af parkering på de enkelte grunde. De fleste borgere i kommunen er underlagt et sådan krav fra kommunens side, enten, som her, via en tinglyst servitut eller som en bestemmelse i en lokalplan.

Det er kommunen, der fører kontrol med overholdelse af den enkelte servitut og/eller lokalplan. Kommunen har dog alene mulighed for at påse og påtale, at der skabes det pålagte antal pladser, og ikke at de rent faktisk benyttes.

Borgere kan frit parkere i kommunen, så længe parkeringen er lovlig. Kommunen kan heller ikke skelne mellem den enkelte grundejers bilpark, når omfanget af parkering skal vurderes.

Hvis der er ejendomme, hvor parkeringsarealet er så lille, at der ikke kan holde to biler på, skal du tage kontakt til Center for By, Erhverv og Miljø i Ballerup Kommune.

Sussi Kjær, udviklings- og driftschef, Center for By, Erhverv og Miljø, Ballerup Kommune

1 kommentar om “Tinglysning uden konsekvens”

  1. Poul E. Pedersen siger:

    Med andre ord.

    Der skal blot være plads til 2 biler på matriklen. Og ikke andet.

    Om de benytter pladserne eller holder ude på vejen er kommunen uvedkomment.

    Så ved vi det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *