Stop besparelserne på kollektiv trafik
læserbrev Jeg er enig med borgmester Jesper Würtzen, der i TV2Lorry 3.april udtalte: Det er en ommer! Buskørslen for 350S skal ikke forringes.

Jeg er enig med borgmester Jesper Würtzen, der i TV2Lorry 3.april udtalte: Det er en ommer!
Buskørslen for 350S skal ikke forringes.

Det hedder i udvalgsbehandlingen under Regionsrådet, at det er nødvendigt at spare 20 mio. kr. på regional udvikling, fordi der er faldende antal passagerer 2019/2020 (Før coronakrisen)

Men det hedder også i et notat, at man med få investeringer kan afhjælpe manglende fremkommelighed for busser, og dermed løfte kvaliteten og medvirke til at vende passagerudviklingen. Hvorfor så ikke gøre det?

Det hedder, at nedgangen i indtægter er et skøn, som kan blive justeret frem mod, at Movia fremlægger et budget for 2021 i juni.

Alle partierne, undtagen Enhedslisten mener, at beslutningen skal tages nu, i april. En beslutning om trafikbestilling, der skal sendes af sted i efteråret 2020 og gælde for 2021.

Enhedslisten har foreslået at udskyde beslutningen, til der er større viden om det økonomiske grundlag med Movias udgifter, en økonomiaftale med regeringen og evt. andre aftaler med diverse ministre. Derudover har vi foreslået alternative besparelser inden for regional udvikling.

Movia er kommet med forslag til et sparekatalog, der blandt andet betyder nedlæggelse af bus 120 og 55E, forringelse for 350S og 40E, samt lokaltogene Frederiksværkbanen, Gribskovbanen og Lille Nord. Det er som om, at et flertal af regionspolitikere håber, at kommunalpolitikerne vil komme til lommerne og til dels kompensere for forringelserne. Det hedder, at beslutningen skal tages nu af hensyn til kommunernes planlægning, men har de ikke samme problemer?

Regionspolitikere vil gerne have penge at ’lege’ med og ønsker ikke den kollektive trafik kommer til at udgøre 68 procent, fremfor 61 procent i dag, af den regionale udviklingsøkonomi i 2021. Det har Enhedslisten ikke noget imod, i Region Sjælland er det 72 procent

Af hensyn til den klimapolitiske dagsorden bør regionen satse på en udvikling af kollektiv transport og cyklisme sammen med andre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *