Familier udfordres af genåbning
Børn-på-legeplads.-COLOURBOX-copy.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mange forældre må spejde langt efter en ’normal’ hverdag for ungerne i kommunens børnehuse. Der er nemlig ikke plads eller personale til at tage imod alle dem, der ønsker pasning, med de regler og foranstaltninger, der skal leves op til på nuværende tidspunkt. Foto: Colourbox
Pasning Rigtig mange forældre oplever, at deres børn ikke kan blive passet eller kun i begrænset omfang, selvom institutionerne officielt er blevet genåbnet.

For Amalie Haahr og hendes mand var det en god dag, da de igen kunne få deres børn passet i Sømosen i Skovlunde. Efter mange ugers nedlukning og en hverdag, der var fuld af logistiske arbejdsudfordringer var de nu igen klar til at kunne passe deres arbejde fra den 20. april, hvor Ballerup Kommune genåbnede institutionerne for de 0-6 årige.

Men sådan skulle det ikke gå. Det endte med, at deres to børn kun fik plads i fire dage i perioden fra 20. april frem til 1. maj. Dermed er de logistiske arbejdsudfordringer langt fra overstået for familien.

”Vi havde håbet, at vi nu kunne komme i gang med at arbejde. Min mand har arbejdet hjemmefra længe og havde nu set frem til at kunne komme rigtigt i gang. Jeg arbejder på et hospital og skal møde frem, så vores hverdag er udfordret i forvejen. Men med den begrænsede pasning fortsætter det. Jeg forstår det ikke. Hvor er kreativiteten henne? I andre kommuner tilbyder man fuld pasning. Man bruger eksempelvis tomme lokaler, telte og den slags. Hvorfor gør man ikke det i Ballerup og imødekommer det behov der tydeligvis findes,” siger Amalie Haahr, som nu igen sammen med gemalen må ’hutle’ sig igennem arbejdslivet.

Formanden for børne- og skoleudvalget, Peter Als (A) erkender, at det er et problem.

En tryg start

”Det gælder ikke bare i Skovlunde men for hele Ballerup Kommune. Vi har måske lokalerne, men ikke personalet. Vi satser på en tryg start for børnene, og vi vil ikke lade børnene blive passet af folk, de ikke kender. Vi mener ikke, at det er trygt, at de skal bruge dagen hos bademesteren i svømmehallen eller den slags. Så det er en prioritering,” siger Peter Als.

På den baggrund har man valgt at tilbyde de forældre med samfundskritiske jobs fuld pasning, mens andre kan opnå omkring 50 procents pasning.

”Vi havde, inden vi åbnede, spurgt mange forældre om deres behov og kun halvdelen svarede. Vi prioriterer en tryg start og har derfor valgt, at folk med samfundskritiske jobs kan starte først. Åbningen har faktisk aldrig været en fuld åbning, men en gradvis åbning. Men jeg anerkender, at der nok er nogen, der har fået den opfattelse,” siger Peter Als, som ikke afviser, at man kan lave noget om.

”Vi kan ikke bare skaffe pasning til alle med de regler og foranstaltninger der er. Men vi lytter og arbejder hele tiden på at finde løsninger. Det kræver nok også lidt tålmodighed endnu,” siger Peter Als.

Ballerup Kommune har netop på deres hjemmeside indskærpet de retningslinjer som kommunalbestyrelsen har vedtaget.

Få, men hele dage

Det betyder, at man fordeler pladserne for de 0-6 årige således, at første prioritet er forældre, der har samfundskritiske funktioner som ansatte i ældreplejen, sundhedssektoren, social tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport samt forsyning.

Derefter prioriteres børn til forældre, der er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejder.

Endelig prioriteres børn og unge, med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, blandt andet begrundet forhold i hjemmet.

Når disse grupper er på plads, vil man fordele resten efter et rotationsprincip, hvor forældrene tildeles hele dage.

”Vi vil hellere tilbyde pasning nogle færre, men til gengæld hele dage i stedet for nogle få timer om dagen. Det er langt minde effektivt for forældrene, hvis de alligevel skal hente og bringe og kun kan arbejde kort tid. Men vi beklager naturligvis, at der har været usikkerhed om prioriteringen og hele forløbet,” siger Peter Als.

 

Nu får forældre kompensation

Ballerup Kommune har besluttet at give kompensation til forældre, som ikke kan få passet deres børn under den gradvise oplukning af institutioner.

Rigtig mange forældre har været i tvivl om, hvorvidt de kan få kompensation for deres forældrebetaling, hvis de ikke får passet deres børn i denne corona-tid, selvom institutionerne gradvist lukker op.

Nu har Ballerup Kommune besluttet at give kompensation med virkning fra den 15. april og gældende frem til sommerferien den 26. juni, hvis det skulle blive nødvendigt.

Kompensationen gælder for dagtilbud, dagpleje, BFO og klub og desuden er også madordningen omfattet, hvis børnene er tilmeldt den.

Kompensationen gælder ikke for den første nedlukningsperiode fra mandag den 16. marts og til tirsdag den 14. april, idet Ballerup Kommune følger de regler, som regeringen og folketinget har vedtaget.

Her er reglerne

Derfor bliver kompensationen som følger:

Fra den 15. april til den 17. april er der en uges fuld kompensation for dagtilbud, dagpleje, BFO og klub samt en uges fuld kompensation for madordningen.

I perioden fra den 20. april til den 26. juni vil der for dagtilbuddene være 50 procent kompensation, hvis forældrene har fået delvis pasning, det vil sige 2-3 hele dage pr. uge – også for madordning. Hvis familien ikke ønsker pasning er der fuld kompensation, også for madordning. Hvis man får tilbudt fuld pasning er der ingen kompensation.

Alle BFO’er er åbne og der gives derfor ingen kompensation. For klubberne gælder det, at der til og med 5. klasse er fuldt åbne klubber og derfor ingen kompensation. Fra 6. klasse og opefter er der fuld kompensation, da klubber ikke er åbne for den aldersgruppe.

Betalingsgrundlaget på dagtilbuddene opgøres på ugebasis afhængig af om der kan tilbydes fuld, delvis eller ingen pasning. Det betyder, at man som forældre kan opleve skift i løbet af de kommende måneder, hvis pasningsbehovet ændrer sig.

Samtidig gør kommunen opmærksom på, at der er tale om en større økonomisk gennemgang og tilbagebetaling, så der vil gå noget tid, inden kommunens børnefamilier vil få pengene til rådighed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *