Renovering af toiletter på skolerne
læserbrev Kære Signe Als Nielsen. Jeg er ked af at høre om de dårlige oplevelser med toiletbesøg på Måløvhøj Skole.

Ballerup Kommune er meget opmærksomme på betydningen af pæne og velholdte toiletter. Derfor har der været gennemført tiltag under overskriften ’Toilet Heaven’. I 2017 udviklede vi konceptet med et pilotprojekt på Måløvhøj Skole afdeling Østerhøj. Der blev gennemført en totalrenovering af en toiletkerne med fokus på adfærd via nudging. Projektet var en stor succes og vandt Hygiejneprisen 2017.

Projektet kostede cirka to millioner kroner og omfattede alene en eksisterende toiletkerne for indskolingen. Den løsning ville på den baggrund ikke være realistisk for alle kommunens flere hundrede toiletter, og slet ikke såfremt der skal etableres nye toiletter.

Derfor udviklede vi et ’Toilet Heaven Light’ projekt i 2018, hvor der i samarbejde med de enkelte skoler blev renoveret over 80 toiletter for et budget på 0,7 millioner kroner.

Den løsning omfatter en mindre renovering, hvor der er udskiftet gulvoverflader alle steder til mere rengøringsvenlige gulve. Der er endvidere sket en opfriskning af de mest trængende vægoverflader, der er udskiftet vægge og døre, alle spejle er udskiftet til større spejle, og der er udskiftet belysning til LED-lys.

Herudover er der generelt udskiftet toiletbørste, toiletpapirholder, papirhåndklædeholder, sæbedispenser, skraldespand og håndspritdispenser, hvor det var nødvendigt.

Politisk er der bevilget en halv million kroner årligt til at fortsætte projektet på alle skoler. Projektet ”Toilet Heaven Light” skal planlægges hen over foråret med henblik på gennemførelse i sommerferien. I planlægningen vil de aktuelle udfordringer for Måløv indgå i prioriteringen.

Det er rigtigt, at der på Måløvhøj Skole afdeling Måløv i den aktuelle bygning kun er tre toiletter til fem klasser, hvilket nok er i underkanten, men efter mine oplysninger ikke et særsyn. Toiletterne rengøres to gange dagligt og bliver kun brugt af eleverne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *