Nu bliver Kratvej sikrere
Bump-Kratvej-1.jpg
De små bump på Kratvej har ikke den store effekt på trafikken. Længe har naboerne ønsket mere effektiv sikkerhed og nu er der sat penge af til nye bump og indsnævringer.
For halvandet år siden efterlyste beboerne ved Kratvej og Sølodden større trafiksikkerhed og bedre bump. Nu har politikerne lyttet og der er handling på vej.

Der bliver kørt rigtig stærkt og de mange biler skaber både utryghed og farlige situationer for beboerne omkring Kratvej i Måløv.

De små pudebump har ikke virket efter hensigten, da mange bilisterne blot kører udenom bumpene og dermed indover cykelstien og indkørslerne til sidevejene.

Der er desuden dårlige udsigtsforhold for bilister, når de kommer fra sidevejene ud på Kratvej, hvilket blot gør det endnu farligere.

Sådan har situationen været længe – også i august 2018, hvor nogle af beboerne fra sidevejen Sølodden henvendte sig til Ballerup Bladet med deres frustrationer og ønsker om at få bedre forhold. De ønskede blandt andet at få etableret nogle effektive bump i stedet for de små og ganske uvirksomme pudebump, som stadig findes på Kratvej.

En af beboerne, Christian Visby, som Ballerup Bladet talte med dengang, fortalte endda, at grundejerforeningen var villig til selv at betale for etableringen af bedre bump eller andre foranstaltninger, hvis kommunen ikke havde råd.
Men ønsket blev dengang afvist af Ballerup Kommune med hensyn til at de små bump var udført efter de tekniske forskrifter, og at de ikke kunne laves anderledes.

Nu sker der noget

Siden har der været stille om sagen, mens bilerne har suset videre på Kratvej.

Men nu er hjælpen nær. Kommunalbestyrelsen har netop afsat 900.000 kroner til etablering af indsnævringer med nye bump i lighed med den form, som man har længere henne ad Kratvej.

Argumentet er netop, at bilisterne kører med det ene hjulpar uden om bumpene og dermed ind på cykelstien, hvilket gør det farligt for både cyklister og for dem, som kommer inde fra sidevejene – præcis som beboerne pointerede tilbage i 2018.

”Vi har lyttet til de henvendelser, der er kommet fra naboerne. Vi har tidligere afvist det og det var ud fra, at man ikke troede, at det kunne lade sig gøre. Men det kan det, så nu gør vi det sikrere,” siger formand for teknik- og miljøudvalget, Hella Tiedemann (A).

Arbejdet vil blive sat i gang hurtigst muligt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *