Hvad skal der ske i Skovlunde Syd?
Møde-i-skovlunde-copy.jpg
Jens Minnet fra Skovlunde Lokalråd bød velkommen ved det åbne møde i kulturhuset tirsdag aften. Foto: privatfoto
Fremtid Parkeringspladser, byggehøjder og flytning af butikker var nogle af de emner, der blev snakket mest om, da Skovlunde Lokalråd holdt åbent møde om udviklingen af Skovlunde Center Syd

I sidste uge kunne vi her i avisen fortælle, at en investor har meldt sig på banen og gerne vil være med til at udvikle området ved Skovlunde Center Syd.

Det har hele tiden været planen, at der også skulle ske noget i syd, men da der stadig er lange udsigter til en færdig bymidte i nord, kom det bag på mange, at man allerede nu, skal begynde at tale om syd.

Men det skal man, understreger formanden for Skovlunde Lokalråd, Jens Minnet. For hvis ikke den helt almindelige skovlundeborger – og lokalrådet – kommer på banen med ønsker og idéer for deres by allerede nu, risikerer man, at kommunen og den kommende bygherre kommer for langt hen i processen til, at beboerne i Skovlunde får nogen nævneværdig indflydelse på projektet.

”Hvis borgerne i Skovlunde ønsker indflydelse på lokalplanens udformning i de store træk, skal kommunen påvirkes med idéerne, inden den udarbejdes og bringes i høring. Når først lokalplanen er i høring, er det normalt kun detaljer, der kan ændres,” lyder det fra lokalrådsformanden.

Stilstand i nord

Derfor havde Skovlunde Lokalråd tirsdag aften i sidste uge inviteret til ’åbent møde’ i Skovlunde Kulturhus, hvor alle var velkomne til at byde ind med ønsker og idéer til den kommende bymidte syd for boulevarden.

”Agendaen er egentlig at sige så lidt som muligt og i stedet lytte til, hvad dem der møder op byder ind med, sagde Jens Minnet inden mødet, der skulle vise sig at blive knap så velbesøgt, som forventet.

Om det var regnvejret eller frygten for coronavirus, der var årsagen, vides ikke, men blandt de cirka 40, der fordelte sig på stolerækkerne, var både lokale politikere, forretningsdrivende og helt almindelige skovlundeborgere med stor kærlighed til bydelen og lidt nervøsitet i forhold til, hvad fremtiden vil bringe.

Flere var hurtige til at pointere, at med den fart, der var på byggeriet i Skovlunde nord, var der vist ingen grund til, at begynde på noget som helst i syd lige foreløbig. Lokalrådet kunne desværre ikke svare på, hvad der sker – eller ikke sker – i nord, da de ikke havde kunnet få fat i udvikleren.

Det fik ejendomsmægler og tidligere formand for centerforeningen i Skovlunde Centret, Lizette C. Byrdal, til kortvarigt at forlade salen, og da hun kom tilbage igen var det med nyt fra udvikler i nord, JN Group.

”Indenfor de næste to måneder går opførelsen af de tre punkthuse med seniorboliger i gang og primo april ligger der en fuldstændig køreplan for resten,” fortalte hun.

Forskellige holdninger

Resten af mødet blev brugt på at diskutere både hvad der er af ønsker for fremtiden i syd, men også hvad man frygter. Og det stod hurtigt klart, at ønsker og idéer strittede lidt i alle retninger. Fælles for mange var dog frygten for, at de nuværende forretninger i Skovlunde syd ikke ville overleve en flytning til nord, som er en af hovedpunkterne i den plan for Skovlunde Bymidte, der i sin tid vandt arkitektkonkurrencen. En frygt flere af de forretningsdrivende også selv har, som man kunne læse i sidste udgave af Ballerup Bladet og høre gentaget på mødet.

Mange var også nervøse for, at der ville blive skåret drastisk ned på antallet af parkeringspladser, og at området i det hele taget ville blive alt for ’plastret til’ med boliger. Og endnu engang gik snakken ivrigt om, hvor mange etager, der mon ville blive givet tilladelse til at bygge. Nogle mente, at kommunen skulle fastholde de lave byggehøjder i syd, mens andre mente, at der sagtens kunne laves spændende etagebygger i vekslende højder og udtryk, så længe man sikrede den arkitektoniske kvalitet og huskede at indtænke grønne områder.

Der blev noteret ivrigt på det store whiteboard og lokalrådet lovede, at dette ikke blev sidste møde om sagen, som helt sikkert også kommer til at fylde her i avisen spalter i mange år frem.

”Det var spændende at høre, hvad det er for tanker og perspektiver, folk går rundt med. Det kan godt være, at vi ikke er helt enige, men vi som lokalråd kan i hvert fald sørge for at få belyst de forskellige holdninger og tage dem med videre til kommunen,” sagde jens Minnet efter mødet.

”Der skal ske noget i syd, det ligger fast, men hvis man skal gøre alle glade, så sker der aldrig noget. Så kunsten bliver jo at finde balancen,” tilføjede han.

 

Faktaboks: Hovedtræk fra vinderprojektet

I 2014 vandt Vandkunsten den store arkitektkonkurrence om udviklingen af Skovlunde Bymidte.
Hovedpunkterne i vinderprojektet var, at samle bymidten ved hjælpe af en indsnævring – og nedsættelse af fartgrænsen – på Ballerup Boulevard og etablering af en bred overgang mellem syd og nord.
Derudover skulle der etableres et langt bredt strøg fra stationen i nord til kulturhuset i syd, som kunne binde byen bedre sammen.
Butikker og handelsliv skulle samles i nord, mens kulturliv – og tilbud skulle samles i syd

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *