100 børn i nødpasning
Pædgog-i-skole-COLOURBOX-copy.jpg
Modelfoto: Colourbox
Corona Fordelt over alle fem skoledistrikter i kommunen står foreløbig kun 100 børn skrevet op til nødpasning. Forældre der i kommende dage får behov er velkomne til at kontakte distriktslederne, lyder det fra kommunaldirektøren.

(OPDATERING: Det er ikke længere tilladt at være mere end 10 personer samlet, derfor organiseres nødpasningen sådan, at børnene deles op i grupper med max 10 personer inklusive personale)

I et forsøg på at begrænse udbredelsen af coronavirus er alle daginstitutioner og skoler i landet lukket ned fra denne uge og foreløbig 14 dage frem. Mandag morgen blev dermed den første nødpasningsdag, hvor de børn, der ikke har mulighed for andet, kan blive passet at kendte pædagoger eller lærere.

”Først og fremmest er der virkelig grund til at rose og anerkende den positive måde, forældrene har grebet denne ekstraordinære situation an på,” lyder det fra kommunaldirektør Eik Møller.

Allerede i sidste uge fulgte langt de fleste forældre myndighedernes anbefalinger om at holde børnene hjemme fra skole og dagtilbud. Siden har de forældre, der har behov for det, haft mulighed for at tilmelde sig kommunens nødpasning af børn i alderen 0-9 år.

Mandag er der blevet talt op rundt om i distrikterne, og som det ser ud lige nu, er der kun 100 børn – ud af kommunens i alt cirka 5500 børn i aldersgruppen, som har brug for nødpasning.

”Det er mindre, end vi havde regnet med. Men det er også et tal, der kan ændre sig i den kommende tid. Jeg vil i hvert fald godt love, at alle der får brug for nødpasning, nok skal få mulighed for det. Der kan sagtens sidde nogen derude, som ikke troede, de havde brug for det, men som i de kommende dage finder ud af, at det har de faktisk, og de er selvfølgelig velkomne,” siger Eik Møller og understreger, at man dog lige skal kontakte rette distriktsleder, inden man sender ungerne af sted.

På kommunens hjemmeside Ballerup.dk/corona er der en liste over alle kontaktpersoner i både dagtilbud- og skoledistrikter.

Kendt personale

Der bliver holdt én skole/BFO og ét børnehus åbent i hvert distrikt, hvor alle børnene fra distriktet samles. Bemandingen vil være en blanding af både pædagoger, pædagogmedhjælpere og lærere, fortæller kommunaldirektøren og tilføjer:

”Vi bemander med medarbejdere fra alle huse eller matrikler, så vi sikrer at der er kendte voksne. Vi vil gøre, så meget vi kan, for at gøre hverdagen så normal som mulig for de børn, der er i nødpasning.”

Aktiviteterne de forskellige steder vil blive afstemt efter fordelingen af børn, så der både kan være legetid og læretid.

”Den konkrete hverdag varetager man lokalt ude på skoler og i børnehuse,” siger Eik Møller og tilføjer, at det jo er en helt ny situation for alle, og at man lige skal finde ud af, hvad der virker og hvad ikke – det gælder også for de større børn, der skal fjernundervises, og deres lærere. Ligesom mange familier skal vænne sig til at både arbejde hjemme og have børn hjemme hver dag.

”Det er en hverdag med helt nye rammer, og det hele skal selvfølgelig hænge sammen. Derfor vil vi også udvise den nødvendige fleksibilitet,” tilføjer kommunaldirektøren.

Fakta:

Kriterier for nødpasning:

1) Forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige
(fx indenfor sundhed og beredskab). Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.

2) Forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have
afsøgt andre pasningsmuligheder.

3) Børn og unge der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov. Gælder også tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *