Trafikløsning på Malmparken deler vandene
Malmparken-4-copy.jpg
Busprojektet på Malmparken har været udsat for megen kritik, fordi busserne stopper ude på vejen og skaber lange køer, især i myldretiden. Men nu har et flertal i kommunalbestyrelsen gjort ordningen permanent.
Et politisk flertal har godkendt det omdiskuterede busprojekt på Malmparken, som dermed kan afsluttes. Men hverken V eller C er begejstrede for den rapport, der ligger til grund for beslutningen.

Busserne kommer fortsat til at stoppe midt på kørebanen på Malmparken, når de skal sætte passagerer af eller tage dem op. Der bliver også etableret permanente heller, som skal adskille trafikken. Det har et politisk flertal besluttet, og dermed er der sat punktum for den langstrakte og meget omdiskuterede trafiksag om busfremkommeligheden i det trafikerede område.

Som en del af budget 2018 blev der sat penge af til at forbedre busfremkommeligheden på stykket mellem Malmparken og Lautrupgård. Siden er vejen blevet indsnævret og busserne har fået holdeplads på selve Malmparken, med periodiske lange køer til følge, primært i myldretiden.

Siden har COWI udarbejdet en ekstern rapport, hvor man ville undersøge, om der var alternative løsninger, idet der har været en del kritik af løsningen med at busserne holder på selve

kørebanen og dermed standser trafikken. Det er netop den rapport, der har dannet grundlag for den endelige beslutning om at bibeholde den nuværende løsning.

Afviste alternativer

COWI rapporten konkluderer, at de ændringer som er gennemført er velbegrundede, idet busserne har opnået en reduktion af køretiden på toogethalvt minut i myldretiden.

Samtidig viser trafiktællingerne, at bilernes hastigheder er ’acceptable’ og at køerne, der altid har været i området i myldretiden, nu blot er blevet skubbet.

Desuden viser rapporten, at trafikmængderne er uændrede på trods af ændringerne. Dermed har trafikplanen altså ifølge COWI øget bussernes fremkommelighed, hvilket var hele meningen med øvelsen.

Udover den eksisterende løsning har COWI også undersøgt, om man skulle genetablere og udvide de daværende stoppesteder under broen, om man kunne nedlægge det fremrykkede stoppested mod nord og flytte busserne ind i den eksisterende busterminal eller eventuelt rykke det nu fremrykkede busstoppested ind ved busterminalen. Men alle forslag er blevet forkastet i forhold til den nuværende løsning.

”Det er måske en subjektiv vurdering, men jeg synes, forholdene er blevet bedre. Så vi er tilfredse
med planen og at vi nu får projektet afsluttet,” siger gruppeformand Peter Als (A).

Men selvom der nu bliver sat punktum for sagen og de midlertidige trafikheller bliver gjort permanente, så er der ikke den store jubel at spore hos oppositionen. Både Venstre og Konservative undlod at stemme for beslutningen.

Fuld af fejl

”Vi har indgået et budgetforlig om sagen, og det var aftalen, at der skulle etableres særskilte busbaner. Det er der netop ikke kommet. Nu er der så kommet en rapport, der anbefaler den nuværende løsning. Det kan vi ikke stå inde for. Den løsning giver anledning til masser af trafik og rapporten er i vores øjne så mangelfuld og fuld af fejl, at vi ikke kan stemme for det. Det har jeg meddelt vores budgetpartnere. Man skal stå inde for en aftale, men her må vi altså sige fra,” siger Kåre Harder Olesen (V), som ikke giver rapporten de bedste skudsmål.

”Bare fordi rapporten er bestilt af et politisk flertal, så synes jeg ikke, at man bare skal lægge sig fladt ned og acceptere alt. Den er så mangelfuld og ufuldstændig. Det kan i værste fald jo ende med, at busserne over hele kommunen bare skal holde ude på vejen, med kaotisk trafik til følge. Vi ser helst, at der kom en ekstra busholdeplads i hvert fald i nordgående retning, men det vil Movia ikke. De vil altså have, at busserne skal standse ude på vejen. Det er helt forkert,” siger Kåre Harder Olesen, som påpegede, at udvalgsformand Hella Hardø Tiedemann tidligere i Ballerup Bladet har udtrykt et ønske om, at man ’skal presse bilisterne ind i den kollektive trafik’.

”Vi vil også gerne fremme den kollektive trafik, men vi mener ikke, at man bare skal gøre livet surt for bilisterne, som flertallet tilsyneladende mener,” siger Kåre Harder Olesen.

Også Konservatives Allan Kristensen endte med at undlade at stemme for beslutningsforslaget ud fra samme betragtninger og utilfredshed med COWI-rapporten.

”Det er en rapport fuld af fejl, og jeg synes, at vi skal være varsomme med at bruge dem igen. At det har øget fremkommeligheden for både biler og busser er direkte forkert, og det oplever mange i området hver dag,” siger Allan Kristensen.

2 kommentarer om “Trafikløsning på Malmparken deler vandene”

 1. Henrik Qvist siger:

  Hvorfor kun COWI på ?
  Et ikke vildigt syn fra andet ingeniør firma kunne give “uvildigt” syn på sagen.
  Sådan gør vi andre det i det private erhvervsliv – i sådanne sager der rammer trafik og logistik i dagligdagen….!
  Således er det nemmere at beslutte…..

 2. Martin Jensen siger:

  Flere undersøgelser og konsulenter for borgernes penge .

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *