Naturen er på dagsordenen i Ballerup
Debat Naturen er vigtig for alle og i 2020 er det grønne meget tydeligt i de politiske diskussioner.

Vi skal i gang med en klimapolitik og en klimastrategi og allerede nu to måneder inde i året diskuterer vi, hvad en kommende træstrategi skal indeholde i Naturkvalitetsudvalget, som Anja Holtze skrev et læserbrev om i sidste uge.

Det bliver rigtig interessant at arbejde videre med den.

Mindst lige så interessant er det, at vi har taget fat på en diskussion om arealer til natur. For uanset om du kan lide blomster og sommerfugle, mener jeg, det er vores ansvar i vores generation at passe på den natur vi har og opretholde det samme areal til natur, som der var, da vi kom til verden.

Jeg mener, vi skal erstatte natur én til én – hvis vi tager grønne arealer ud til eksempelvis byggeri eller lignende, skal vi sikre, at der er det samme areal til natur før og efter nybyggeri.

Eksempelvis vil vi som politikere efter min mening skulle sikre det samme naturindhold i Ballerup Kommune, når vi bygger i Kildedal. Det kan være ved at udlægge et nyt areal et andet sted til natur, forbedre eksisterende natur så det får større naturværdi eller det kan være at sikre naturindholdet i byggeriet ved eksempelvis at anlægge grønne tage, regnvandsbede og bynatur på fællesarealer.

Det er en rigtig interessant diskussion, som jeg glæder mig til og jeg vil argumentere alt hvad jeg kan for, at naturen får mindst samme plads som den har i dag.

Sidst men ikke mindst har vi nu set første udspil fra forvaltningen til den kortlægning af naturen i Ballerup, som jeg var rigtig glad for at få med i budget 2020. Jeg mener nemlig, det er vigtigt, at vi har et samlet overblik over naturarealerne, dens tilstand og potentiale.

Alt i alt begynder natur endelig at fylde i Ballerups politiske dagsorden, og jeg ser frem til at se effekterne af de grønne indsatser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *