Har supercykelstien været pengene værd?
Debat Hugormen kaldes den. Måske mest af gamle gnavne mænd som mig selv, der i 2015 begræd, at kommunen asfalterede et af de smukkeste steder i Egebjergområdet.

Jeg taler om den let kuperede tidligere markvej, nu såkaldt supercykelsti, der slynger sig mellem Rosendal og Nordbuen.

Dengang stillede jeg kritiske spørgsmål til projektet i håb om at få det stoppet. Og jeg bad om budgettal, trafikmålinger og mål for, hvor mange cyklister, man ville anse for at være en succes ift. det erklærede mål om at få flere cyklister til at køre denne omvej. Jeg fik ingen klare svar.

Dengang som nu løber jeg omkring fyraftenstid ad strækningen et par gange om ugen. Jeg har lavet lidt statistik: Jeg møder en cyklist på cirka hver fjerde løbetur.

Jeg har lagt mærke til, at den oprindelige gadelygte, der står ud for Rosendal og dermed markerer starten på Hugormen, ikke har virket hele denne og vistnok heller ikke forrige vinter. Og ud af de i alt 26 solcellelamper, der blev monteret i ’15, er der i dag blot fem, der virker. Dog kun lige efter solnedgang, for efter et par timer uden dagslys falder antallet til tre.

Her føler jeg behov for at indskyde en oprigtigt begejstret kommentar: De nedfræsede LED-lamper i midten af kørebanen er en supersmart løsning, idet de på en gang er både diskrete og effektive. De små lamper sikrer, at man selv i vintermørket har mulighed for at finde vej på den kulsorte asfalt – når de altså virker, forstås.

Nu spørger jeg igen kommunen: Hvad var måltallet i forhold til at øge antallet af cyklister på strækningen, og er dette måltal nået? Hvad kostede supercykelstien, og er det kommunens vurdering, at supercykelstien har været pengene værd?

Der går rygter om, at også grusvejen (Kildesvinget) og stien mellem Kildesvinget og Fuglehavevej skal asfalteres, hvilket efter min mening vil være en katastrofe. Kan kommunen oplyse, om der er hold i disse rygter?

 

Svar fra kommunen ang. supercykelstien

Kære Niels Riise. Ballerup Kommune indgik i 2013 et samarbejde med Sekretariatet for Supercykelstier om at etablere supercykelstier på tværs af kommunerne i hovedstadsområdet.

Ballerup Kommune indgik i samarbejdet for at skabe en bedre cykelinfrastruktur og gøre det nemmere og mere sikkert at tage cyklen til og fra arbejde – også på tværs af kommunegrænser. Flere cyklister, der pendler, er med til at mindske trængsel på vejene og øge sundheden hos cyklisterne.

Angående resultater så er der i forbindelse med alle supercykelstierne lavet en evalueringsrapport, som kan findes på www.supercykelstier.dk. Her kan man se, at der er en stigning på 30 procent i antallet af cyklister på Nordbuen ved Ring 4, fra 500 til 650 cyklister. På hele Værløseruten har der været en stigning i cyklister på 20 procent fra 2014 til 2018.

På selve stien mellem Nordbuen og Skotteparken har vi ingen før-tællinger, da det var en grusvej, før vi anlagde cykelstien. I 2019 er der gennemført to tællinger på stien. De talte henholdsvis 127 og 219 cyklister eller knallerter i døgnet, hvilket er en del flere cyklister end på andre almindelige cykelstier i området.

Hele projektet med anlæggelse af superstien Værløseruten har kostet 2.684.000 kroner. Halvdelen har været finansieret af Vejdirektoratet, så kommunens udgifter har været 1.342.000 kroner. Beløbet dækker, ud over asfaltering af denne strækning, over en række forbedringer fra kommunegrænsen på Skovvej til erhvervsområdet Lautrup.

Vi har også konstateret, at LED-lamperne ikke virker som ønsket. Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet en beslutning eller afsat midler til udskiftning af LED-lys i Egebjerg, men med erfaring fra Allerød Kommune undersøger vi fremadrettet et andet produkt, som vi håber vil kunne erstatte den nuværende udgave.

Du spørger også ind til asfaltering af grusstien mellem Kildesvinget og Fuglehavevej. Vi har ingen aktuelle planer om at asfaltere denne strækning, så det må siges at være et rygte.

Trine Baarstrøm
Afsnitsleder i Center for By, Erhverv og Miljø i Ballerup Kommune

1 kommentar om “Har supercykelstien været pengene værd?”

 1. Poul E. Pedersen siger:

  Niels Riise.

  Til oplysning har den såkaldte supercykelsti på Hold an-Vej ved Vestbuen, været en tordnende fiasko, der har kostet kommunens skatteydere hundrede tusinder af kroner.

  Først fjernede man alle de smukke fliser på det kombinerde fortov/cykelsti.
  Så lagde man jord på så terrænet blev forhøjet med ca. 50 cm.
  Så asfalterede man det hele.
  Så lavede man ramper fra de tilstødende stier op til det forhøjede fortov
  Så foreslog man at grundejene ud til det forhøjede fortov skulle grave faskiner ned i deres haver på størrelse med campingvogne for at opsuge det regnvand der ville oversvømme haverne fra fortove/supercykelstien.
  Så opdagede man at at fortovet var for smalt til at en gående med barnevogn kunne passere Supercykelstien, idet man havde lavet en niveauforskel mellem fortovet og supercykelstien.

  Så spurgte man om hvorfor man ikke havde lagt fliser på fortovet i stedet for asfaldt, idet asfaldt ligger man på kørebaner og fliser på fortov. Og spurgte om hvorfor al den opgravning idet man havde cyklet på fliser i alle årene. Svaret var at det måtte man ikke. Man Skulle cykle på asfaldt.
  At grundejerne så påpegede at underlaget på en supercykelsti godt kunne være fliser idet det havde de i Rødovre kommune, fik grundejerne aldrig svar på.

  Efter at et kvikt hoved i grundejerforeningen foreslog at man jo kunne anlægge Supercykelstien ude på Hold an-vej ved at nedlægge en køtrebane begyndte en anelse af fornuft at indfinde sig hos de ansvarlige på Kommunen.

  Dette blev aå arrangeret.
  Fortovet blev sænket igen, ramperne fra stierne op til fortovet blev igen sænket, så alt var som før.

  Men nu var der utilfredshed med at beboerne og andre i Grundejerforeningen først skulle cykle ned og vende ved Vestbuen hvis de skulle over i Hedegårdens indkøbscenter, blev det vedtaget fortsat at benytte fortovet som kombineret fortov og cykelsti.

  Altså vi er tilbage ved Start.

  Vi har blot fået en supercykelsti i stedet for en kørebane på Hold an-Vej.
  Hvilket vil sige at vi nu har to cykelstier der løber samme vej ved siden af hinanden med et par meter imellem sig.

  Og døjer med en hæslig sort asfaldtbelægning i stedet for de tidligere flotte fliser på fortovet/cykelstien.
  Samt at kommunen vel er blevet en million kr. fattigere.

  PS.

  ” Det går så godt fru kammerherreinde, det går så godt, det går så godt “

Skriv et svar til Poul E. Pedersen Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *