Færre rotte-anmeldelser i 2019
Rotte-COLOURBOX-copy.jpg

funny rat isolated on white background

Der er kommet færre rotteanmeldelser i 2019. Men den milde vinter kan vende billedet. Foto: Colourbox.
Rotter Antallet af anmeldelser om rotter faldt med 30 procent fra 2018 til 2019. Men det kan sagtens vende igen i år på grund af denne meget milde vinter.

Selvom man af og til hører det modsatte, så har 2019 faktisk været et godt år, hvis man ser på antallet af rotteanmeldelser. Der er nemlig kommet 30 procent færre anmeldelser end året før, hvis man kigger i Ballerup Kommunes statistikker.

1128 anmeldelser om rotter tikkede ind sidste år, mens tallet i 2018 var 1581 og i 2017: 1301.
Kommunen fik nyt edb-system til rotteanmeldelser i 2014, så det første hele kalenderår med det nye system var 2015, hvor der blev anmeldt 864 tilfælde af rotter, men siden har det ligget noget højere.

”Hvis man kigger på tallene, svinger det meget. Jeg kan se måned for måned, hvor mange anmeldelser der kommer ind, og det går op og ned henover månederne og årene,” fortæller miljømedarbejder Anders Brinch-Nielsen, som holder styr på kommunens rotteanmeldelser og -bekæmpelse.

Ser man på månederne henover de seneste år går tallene rigtignok meget op og ned fra laveste 56 i februar ’19 til højeste 161 i juli ’18. Det kan der ifølge Anders Brinch-Nielsen være flere forskellige forklaringer på:

”Især vejret spiller ind. Tørre, varme somre eller vintre med hård frost, det kan rotterne ikke lide, og det kan ses på tallene.”

Netop den varme sommer med langvarig tørke i 2018, kan være årsag til, at der i første halvår af 2019 var markant færre rotteanmeldelser end de forrige år.

”Til gengæld kan den milde vinter, vi har haft i år, så betyde, at rotterne får flere kuld, og dermed kan det være, vi kommer til at se flere anmeldelser igen her henover foråret,” tilføjer Anders Brinch Nielsen.

Rykker ud indenfor 24 timer

Alle har pligt til at indberette, hvis de ser en rotte eller tegn på rotter på deres grund. Anmeldelse sker via kommunens hjemmeside og ryger direkte til rottebekæmperfirmaet Rentokil, som derefter rykker ud.
Bekæmpelsen sker både med fælder, gift og rottehunde – alt efter hvad der giver bedst mening i hver enkelt situation.

”Hvis man anmelder rotter indendørs eller i institutioner eller fødevarevirksomheder, rykker vi ud indenfor 24 timer.

Hvis det er udendørs har vi otte dage til at komme ud,” fortæller Anders Brinch-Nielsen og tilføjer, at for førstegangsbesøg er man helt med, mens opfølgende besøg godt kan hænge en lille smule.
Blandt andet har der lige været en større sag omkring Rugvænget, hvor det tog lidt lang tid af få helt styr på det, og hvor flere beboere syntes, det gik for langsomt.

Det resulterede i en større indsats, hvor en masse beplantning blev ryddet, fordi der viste sig at være en kæmpe rotterede i jorden. Der blev også fjernet buskads ved skolen og bygget nyt affaldsskur, så der nu forhåbentlig er rottefrit igen.

”Hvis man ser rotterne, så er der noget galt, og jeg kan godt forstå, at de har været trætte af det,” medgiver Anders Brinch-Nielsen.

Kloaktjek på tilstandsrapporten

Udover de rotteanmeldelser, der løbende tikker ind, har kommunen også en række adresser, hvor de kommer på tilsynsbesøg, adresser som typisk kan være mere udsatte.

”Vi har ikke så mange, men nogle stykker – for eksempel rideskolen og Grantoftegaard. Her skal vi ud én gang årligt til en større bygningsgennemgang for at sikre os, at der ikke er problemer med rotter,” fortæller Anders Brinch-Nielsen.

Han understreger dog, at langt størstedelen af de rotteproblemer, som han hører om her i kommunen, skyldes utætte kloakker, som gør at rotterne pludselig kommer op til overfladen.

Men der kan gå lang tid, før man opdager brud på kloakrør, og det kan blive en dyr affære for den enkelte boligejer, der selv er ansvarlig for kloakrør på egen grund.

”Helt personligt ville jeg ønske, at et kloaktjek blev en fast del af tilstandsrapporten, når man sælger boliger. Så ville vi komme langt,” tilføjer Anders Brinch-Nielsen.

Ny strammere lovgivning

I 2018 trådte en ny ’Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter’ i kraft, og i den pålægges kommunerne blandt andet at udarbejde en rottehandlingsplan hvert tredje år samt at installere rottespærrer på alle kommunale institutioner – det vil sige skoler, plejehjem og daginstitutioner.

Rottehandlingsplanen kan man finde på kommunens hjemmeside og rottespærrerne bliver sat op løbende – de sidste skal være installeret inden udgangen af 2020.

”Der er et mål i kommunen om at udfase brugen af gift. Der bruges markant mindre gift i dag end for bare fem år siden, men hvis man vil komme det helt til livs, kræver det selvfølgelig nogle ressourcer at lave den omstilling,” siger Anders Brinch-Nielsen, der især fremhæver brugen af elektroniske fælder som fremtidens løsning.

De elektroniske fælder har også den fordel, at de sparer rottebekæmperne for en masse forgæves besøg, når de skal ud og tjekke de gammeldags klapfælder for at se, om der er gået rotter i dem eller ej. De elektroniske fælder sender nemlig besked, når de er klappet, og så behøver bekæmperne kun at rykke ud, når der rent faktisk er noget at komme efter.

Men det bedste er selvfølgelig helt at undgå rotter, så vidt det er muligt.

”Det bedste råd, jeg kan give folk, er at sørge for, at kloakkerne er i orden og så få installeret en rottespærre. Man kan eventuelt tjekke med sit forsikringsselskab, jeg ved, at nogle giver tilskud,” tilføjer han.

 

Fakta:

Tegn på rotter:

Hvis man har rotter, er man sjældent i tvivl, for rotter efterlader en skarp og ubehagelig lugt, der kan minde om kloaklugt eller lugten af svinestald.
Udover lugten, så efterlader rotter også sikre tegn i form af cylinderformede ekskrementer, der er sorte eller brunlige og cirka 6 millimeter tykke og omkring 17 millimeter lange.
Udenfor kan tegn på rotter være huller i jorden for eksempel i nærheden af kloakdæksler, riste eller ved husets fundament eller sokkel.
Indendørs kan rotter gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde, og de behøver ikke være større end en 2-krone, for at en rotte kan komme ind og ud af hullet. Hold derfor altid øje med friske, afgnavede træspåner omkring huller i træværk.

Fakta: 

Undgå rotter:

Der er syv enkle og gode råd, der kan holde rotterne væk fra ens ejendom.
1. Sørg for, at alle ydermure, vinduer og døre er hele og intakte.
2. Udluftningskanaler under boliger skal være udstyret med metalriste.
3. Hold altid døre til udhuse og garager lukkede.
4. Fuglefoder skal være i en tætsluttet beholder, så rotter ikke kan lugte det.
5. Overfodr ikke høns, hunde og katte udenfor, for rotter spiser rester.
6. Sørg for, at hønsehusets bund er hævet ca. 30 cm. over jorden, så rotter ikke kan grave sig ind.
7. Ryd buskads og træer cirka en halv meter fra husmure og bygninger, så kan rotter ikke finde skjul

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *