Mange beboere føler sig hårdt ramt
læserbrev Nedrivningen af to blokke og renovering af den sidste af de to tilbageværende blokke er nu i fuld gang i Ellebo på Baltorpvej.

Nedrivningen af to blokke og renovering af den sidste af de to tilbageværende blokke er nu i fuld gang i Ellebo på Baltorpvej. Når man læser Ballerup Bladets artikel fra uge 2, ser det ud til, på trods af en udtalt vemodighed, det mere handler om historien, end at mange beboere føler sig hårdt ramt.

Det utroligt lange forløb med flere ændringer og utilstrækkelig orientering, har skabt usikkerhed og frustrationer, samt varige men for flere beboere.

Dette prestigeprojekt, er åbenbart faldet i god tråd med den kommunale boligpolitik, og uden tvivl haft betydning for vedtagelsen i kommunalbestyrelsen. Ønsket om flere nye borgere med højere skatteindbetaling, til gengæld for borgere med lavere indkomster, er åbenlyst formålet med de mange nye boliger på grunden.

Måske godt for kommunens økonomi, men på sigt et højere pres på plejehjemspladser og fortsat mangel på boliger til borgere med lave indkomster.

I Ellebo er der flere beboere, som har boet her siden opførelsen i 1964, og i tidens løb bidraget til et godt miljø og bofællesskab, som ejendommen i øvrigt har modtaget en KAB-pris for.

Disse nu ældre beboere, har i alle disse år været tilfredse med boligerne i Ellebo og har betalt deres skat til kommunen. De kan nu få brug for psykologhjælp eller plejehjemsplads. Vi må derfor håbe, at kommunen afsætter midler til disse plejehjem i budgettet, når disse beboere har brug for en plads. Ikke mange pensionister vil jo få råd til at bo i de nye boliger.

Nogle vil påstå, at projektet blev vedtaget på demokratisk vis. Det er vi mange der stadig sætter spørgsmålstegn ved. Under en tredjedel af beboerne stemte for projektet, men de alle vil helt sikkert påstå, at afstemningen ikke skete på et anstændigt og tilstrækkeligt oplyst grundlag, således som en demokratisk vedtagelse kræver.

Et projekt der fuldstændig ændre beboernes boliger og dagligdag, burde altid skulle vedtages ved urafstemning.

Det oprindelige projekt, er siden præsentationen og afstemningen undervejs blevet ændret til ukendelighed, og er derfor ikke det samme som det der oprindelig blev stemt om.

1 kommentar om “Mange beboere føler sig hårdt ramt”

  1. Lone Pedersen siger:

    Kan kun tilslutte mig Leo Andersens beskrivelse af forløbet vedr. Ellebo. Magen til arrogance og manglende information til beboerne skal man lede længe efter! Vi er blevet mødt med ‘sådan er det bare” jamen så kan folk bare flytte hvis de er utilfredse! Har svært ved at se gavnen af at have en afdelingbestyrelse, når de ikke går beboernes ærinde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *