Kommunens planer for stationsområdet i Måløv
Debat Forslag til kommuneplan 2019 er i offentlig høring. Heri indgår blandt andet rammerne for plan om boligbyggeri på stationsområdet i Måløv.

Det er et massivt og dominerende højhusbyggeri, der i forslaget planlægges på stationsområdet. Helt ude af trit med Måløvs særkende, og hvad der passer til vores by – ikke en forstadsby bestående af højhuse, men en moderne landsby, som er åben og inviterende i sine byrum, ikke lukket og indesluttende

Vi kan få indtryk af, hvad planens konsekvenser vil blive – se på igangværende boligbyggeri på Rolighedsvej i Ballerup. Det byggeri, der planlægges for på stationsområdet svarer til 4 x Rolighedsvej + en etage højere, som højhusene på Søndergård, og med 1000-1200 beboere. Det svarer til, at hele Måløvs befolkning skulle stuves sammen og bo på Søndergård.

Kommunalbestyrelsen ønsker at understøtte og styrke vores lokale identitet, så vi kan føle os hjemme, trives og finde tilhørsforhold til vores by og få lyst til at engagere os i lokalområdet. Men den plan for stationsområdet, som kommuneplanforslaget indeholder, er i direkte modstrid med disse ønsker. I stedet for at samle og binde sammen vil planen fraktionere og splitte vores by, og bogstavelig talt og mentalt drive en kile ned i vores lokale identitet og særpræg, sammenhængskraft og fællesskab – alt det som Måløv er berømmet for i høje toner i adskillige kommunale planlægningsdokumenter.

Jeg appellerer til Kommunalbestyrelsen om at modificere planen, så byggeriets højde og bebyggelsesprocent reduceres, og der også sikres god plads i byggeriet til grønne arealer, så dem, der kommer til at bo der, også kan opleve en rødhals, sommerfugl eller bi komme på besøg eller finde bo der.

Byggeriet på stationsområdet, kommer Måløvs borgere til at skulle leve med i 80-100 år. Der er nu, vi skal værne om Måløvs langsigtede tarv, og ikke lade kortsigtede investorinteresser stå over borgernes og vores bys ve og vel.
Indsigelser mod kommuneplanforslaget kan indgives til Ballerup Kommune senest 19. december 2019.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *