Grønt, socialt og økonomisk ansvarligt budget
Debat I Enhedslisten er vi tilfredse med, at vi nu laver en indsats, der skal styrke naturen og klimaet. Først og fremmest skal der laves en overordnet klimapolitik, naturen skal kortlægges og drift af grønne områder skal fremme naturen.

Vi skal have udfaset vand på plastflasker, erstattet engangsservice med miljøvenlige alternativer og ikke mindst skal vi have reduceret standbyforbruget i bygningerne.

Grøn mobilitet reducerer klimabelastningen, derfor er det fint, at vi nu får lavet en samlet busanalyse og et forsøg med Flex Plus. Det er en helt ny form for flextrafik, der virker som en integreret del af rejseplanen. Det betyder at du vil kunne blive kørt fra for eksempel Ballerup Station til hjemmet, hvis der ikke kører en bus. I Enhedslisten er vi spændte på om det vil få flere til at vælge den kollektive trafik og ikke mindst vælge den relativt dyre flextur fra.

Kortere skoledag, timer med to voksne og længere åbningstid i BFO og klub er tre vigtige ting, Enhedslisten har kæmpet for – og som er realiseret i 2019. Nu er finansieringen på plads med budget 2020. Vi er godt tilfredse med, at der nu er sat skub i indeklima-forbedringerne på skolerne – for det trænger de til.

Der afsættes i alt 250.000 kroner til at forbedre normeringerne i dagtilbuddene og yderligere 500.000 kroner til indsatser for de 10 procent børn, vi er mest bekymrede for, en indsats der skal ligge i barnets første 1.000 dage. I Enhedslisten har vi prioriteret normering i dagtilbud, så vi er sikre på, at de midler der forventeligt kommer fra Christiansborg går ubeskåret til bedre normeringer.

I Ballerup Kommune har mere end 200 mennesker været udenfor arbejdsmarkedet uden at få lavet en handleplan i mere end tre år, det får vi lavet om på nu. Samtidig igangsætter vi en proces for, at få bygget skæve boliger til de svageste.

Budgettet er robust, vi har både valgt at afsætte de nødvendige penge til de udfordrede områder og at polstre budgettet, så vi kan undgå økonomisk opbremsning i 2020 -som i de forrige år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *