Farvel til et attraktivt åndehul
Debat Det er med sorg i hjertet, at jeg snart skal sige farvel til det, jeg finder attraktivt ved Skovlunde, nemlig Sømosen. Her bliver med stor sandsynlighed snart bygget 500 boliger, nogle med hele fire etager.

Når først penge er i spil, og politikerne har besluttet sig, nytter det ikke at kæmpe for noget, der er grønt i Ballerup.

Sagen om byggeri af DTU-campus i Sømosen har været i gang længe. Vi har som borgere oplevet at kæmpe for vores lokale natur, som var det en tonstung, skæmmende mur, vi skulle flytte med armkræfterne.

Det er umuligt. Vi har følt os som David mod Goliat i en kamp, hvor skatteindtægter har højeste prioritet, og hvor argumentet har været; ”jamen indtjeningen kommer jo ALLE borgerne til gode”.

Her taber de langsigtede overvejelser og planlægningen på naturens vegne. Herlighedsværdien af et stykke natur kan jo ikke måles i kroner og ører. Og ja ja, så kan lokalpolitikerne komme med alle deres argumenter om, at ”området omkring Sømosen jo for længst er udlagt til erhverv, og det kan man jo ikke gøre noget ved.”

Dog, hvor der er vilje, er der vej. Og den bliver snart omlagt fra grønt dyreskjul til fortov. Kommunen har bevæget sig fra et forslag om byggeri af 300 studieboliger til den nuværende plan om byggeri af 500 boliger. Ser det ud som om politikerne lytter?

Tilbage står jeg som borger med følelsen af, at løbet er kørt. Frie, grønne arealer bliver først attraktive for flertallet på rådhuset, hvis de bliver friseret og bygget til, så nye skatteborgere kan flytte ind.

Som plaster på såret hos alle os, der har kæmpet for beskyttelse af biodiversiteten i Sømosen, kan I forhåbentlig i det mindste sætte alle sejl til for at erstatte de skjulesteder og den nogenlunde fri natur, som I inddrager. I bør plante skov med et par lysninger på hele området langs Datastien ned mod Klausdalsbrovej. Lige nu er det nævnte område henlagt til græsørken. Giv her dyrene et nyt skjulested. Lysningerne kan give plads til insektvenlige blomster.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *